Foto: Mikael Gustavsen. Arbetsmiljöverket

Skolan En stor majoritet av lärarna är emot möjligheten till vinst inom den svenska skolan, det visar en undersökning Lärarnas Riksförbund har gjort.

Totalt har Lärarnas Riksförbund, tillsammans med Novus, frågat omkring 1000 lärare och 1000 slumpmässigt utvalda väljare. Något som SvD var först med att rapportera.

70 procent av de tillfrågade lärarna uppger att de är helt emot möjligheten att plocka ut vinst ur skolan. En vinstbegränsning faller inte heller lärarna i smaken, bara 28 procent tycker det är en bra idé.

Motsvarande siffra för de tillfrågade i väljargruppen är 43 procent för ett totalt vinststopp och 46 procent för en vinstbegränsning.

En absolut majoritet av alla de tillfrågade tycker att dagens system är dåligt. 9 procent av de tillfrågade väljarna och 2 procent av lärarna i undersökningen svarar ja på frågan om friskolorna ska obegränsat ska kunna plocka ut vinst.

Källa: Lärarnas Riksförbund

I enkäten fick de medverkande även svara på hur de tycker att skolplatserna i grundskolan ska fördelas.

Drygt 49 procent både bland väljare och lärare uppger att de vill se fritt skolval, kombinerat med endera lottning eller kötid.

Samtidigt anser 42 procent av de tillfrågade lärarna, och 39 procent av väljarna, att endast närhetsprincipen – att man får den skola som ligger närmast hemmet – borde gälla.

Åsa Fahlén, förbundsordförande för Lärarnas riksförbund, uppger till SvD att hon inte är förvånad över resultatet kring vinstuttag, men säger att om över 40 procent av lärarna tycker att närhetsprincipen ska gå före det fria skolvalet så kan det tyda på att systemet kan behöva omkonstrueras.

– Jag har utgått från att det fria skolvalet är här för att stanna och att det blivit en allmän sanning. Men här blir snittet mot att ta bort det över 40 procent. Det kan vara så att skolvalet måste konstrueras på ett annat sätt, i ett opartiskt system, säger Åsa Fahlén, till SvD.

Överväldigande 96 procent av lärarna vill att staten ska ta över ansvaret för skolan från kommunerna. Motsvarande siffra för tillfrågad väljargrupp är 63 procent.

En majoritet av så väl väljare som lärare tycker att skolor som inte klarar sitt uppdrag ska kunna stängas, 84 procent respektive 74 procent.