emilanders

Urbanisma & Yimby: Välj bort Förbifarten, S

Dela

Socialdemokraterna har allt att vinna på att ge upp prestigen kring motorvägsbygget, skriver företrädare för Urbanisma och YIMBY.

Allt fler trafikforskare hävdar att Förbifarten har kommit i otakt med tiden och att den inte löser Stockholms trafikproblem utan i stället förvärrar trafiksituationen.

Trafikverkets egna beräkningar visar att Förbifarten kommer att bidra till ökad trängsel eftersom vägen inducerar ny trafik. Samtidigt saknas resurser för att bygga ut kollektivtrafiken som lider av akut kapacitetsbrist.

I valet 2018 kommer de styrande politikerna i Stockholm och i riksdagen att utkrävas ansvar för hur väl de lyckats förvalta våra gemensamma resurser under den kommande mandatperioden. Det må vara möjligt att bortse från forskningen, men väljarnas missnöje med knökfulla tunnelbanevagnar och växande bostadsköer är desto svårare att ignorera.

I dag växer inte bara Stockholms befolkning utan även notan för Förbifarten. Prislappen är nu uppe i 31,5 miljarder, och då är inte räntekostnader på minst 17 miljarder medräknade. Trots att befolkningen i Stockholm har ökat med 15 procent sedan 2005 har biltrafiken under samma period minskat med 8 procent. Efterfrågan på arbetskraft, kollektivtrafik och fler bostäder ökar också i skriande takt men den gamla motorvägen ligger alltjämt kvar högst upp på agendan hos flera partier.

Socialdemokraterna har förlorat många storstadsväljare till andra rödgrönrosa partier i Stockholm. S har en har nu en unik möjlighet att vinna röster från andra partier genom att släppa prestigen kring Förbifarten. Tre faktorer tyder på detta:

1. Den som bygger Förbifarten har inte råd att samtidigt bygga tunnelbana. I dag saknas redan 7,7 miljarder till planerade investeringar och förbättringar av kollektivtrafiken, och då är inte den nya tunnelbanan medräknad. Inget parti, förutom de som säger nej till Förbifarten, har i dagens läge finns ingen trovärdig finansiering av utbyggd tunnelbana.

I valrörelsetider duger det att lova mycket, men de som inte kan hålla sina löften blir med största sannolikhet straffade av väljarna i nästa val. Och opinionsundersökningarna är tydliga: Stockholmarna prioriterar utbyggd kollektivtrafik före fler motorvägar. Bland socialdemokratiska väljare är det hela 70 procent om hellre vill bygga tunnelbana. Att då prioritera världens största och dyraste motorvägsprojekt framför säkrad finansiering till utbyggd tunnelbana borde ses som politiskt självmord.

2. Den som bygger Förbifarten hindrar möjligheterna för ökat bostadsbyggande. Socialdemokraterna har satt upp det mycket ambitiösa målet att bygga 250 000 nya bostäder på sex år. En betydande del av dessa är tänkta att byggas i Stockholm. Men om S menar allvar med sina löften kommer betydande resurser att krävas till marknadsstimulanser och skattereformer.

En av Sveriges främsta fastighetsekonomer, Hans Lind, sa vid Sveriges Byggindustriers valseminarium att man borde prioritera åtgärder för att stimulera bostadsbyggandet i stället för att satsa på Förbifarten. Vi menar att motorvägen, på sin höjd, kommer att leda till att några enstaka villor i Stockholms utkanter byggs. Under tiden skjuter priserna i höjden på de centrala bostadsrätterna och hundratusentals köar för att få en hyresrätt.

3. Förbifarten leder till utglesning som gör att Stockholm går miste om nya jobb och tillväxt. Urbaniseringen och framväxten av kunskapsintensiva branscher i Stockholm kräver ett gynnsamt företagsklimat och god matchning mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Anna Felländer, chefekonom vid Swedbank hävdar att den nya ekonomin är beroende av att vi kan bo och verka nära varandra. Urbanisma och YIMBY anser att Förbifartens utglesning av staden, dess oförmåga att skapa nya bostäder till efterfrågad arbetskraft och utträngning av akuta investeringar i kollektivtrafiken hotar Stockholmsregionens globala konkurrenskraft och tillväxt.

Ur ett rationalitetsperspektiv är valet enkelt. Stockholm behöver krafttag för att öka bostadsbyggandet – inte mångmiljardinvesteringar i biltrafik som försämrar förutsättningarna för fler hyresrätter och ny tunnelbana. Vår uppmaning till S: Låt inte gårdagens tankemönster och gammal prestige få avgöra Stockholms framtid. Ta chansen att bli det nya storstadspartiet.

Emil Frodlund, talesperson Urbanisma
Anders Gardebring, talesperson YIMBY

8 kommentarer

 1. Åke Askensten, MP, - 26 september, 2014

  Alla partier borde inse att Förbifarten på flera sätt är ett dåligt projekt. Förutom pengar handlar det om hälsa, miljö, klimatpåverkan m.m. Att långpendla bil mellan södra och norra Stockholmsregionen är en idé från den tid då de flesta inte insåg/kände till bilismens skadeverkningar.

  • /lasse - 26 september, 2014

   Du borde berätta det för arbetsförmedlingen, de har inte en aning om detta.

 2. Tryggve - 27 september, 2014

  Starka argument. Var finns de som försvarar den dyra billeden?

 3. Quinman - 27 september, 2014

  Om man letar bakåt efter en viktig orsak till att delar av näringslivet vill ha Förbifarten så hittar man slutsatsen att arbetsplatserna finns i norra Stockholm medan de flesta bor i södra Stockholm. Och orsaken till det är att vi har två flygplatser norr om stan och ingen söderut.

  Det bästa för ekonomiska och ekologiska framtid skulle vara att ersätta Bromma med en ny flygplats på Södertörn. Helst vid Tullinge för att knyta an till pendeltåg och järnväg. Då skulle företagen spridas ut mer jämnt över Stockholm och vi skulle minska kostnaderna och miljöpåverkan på transporter och pendling enormt.

 4. Christer W - 28 september, 2014

  Det ständiga tjatet om lägga ner Bromma och flytta till Tullinge har alltid förvånat mig, som om Stockholm är en världsmetropol som behöver flera flygplatser.
  Köpenhamn som är vida större än Sthlm har Kastrup och den räcker till.
  Även förbifarten är ett hjärnsläpp, Vad som behövs är en länk väster om Södertälje upp mot Bålsta. En länk som går i tunnel under kanalen/fjärden, i händelse av brohaveri så finns då möjlighet till alternativ. Något som också har förvånat mig är att debatten för att ta sig från Södertörn till Roslagen lyser med sin frånvaro.
  Men i vilket fall som helst, ha klart för er att politiker och tjänstemän vill ha nya konkreta föremål att peka på och säga; det ligger jag bakom.

Genom att posta din kommentar accepterar du våra regler för kommentarer.

En ny Samhallsklass

Blogg › De är 20 000 nu. Och de är på väg att bli fler. De packar din mat och städar flygplatser. De långsammaste är för länge sedan bortsållade. I en verksamhet med avkastningskrav kan det krävas att du jobbar 17-timmarspass. Välkommen till det nya Samhall. 938facebook: 875 twitter: 63

Hanna Cederin: Vänstern har svar på hedersförtrycket

Debatt › Bara en progressiv och antirasistisk vänster har trovärdighet i frågan om hur kvinnor som utstår våld i hederns namn ska ges stöd och möjlighet till ett fritt liv, skriver Hanna Cederin, Ung Vänster. 0Inga delningar

Uppluckrad migrationslag splittrar alliansen

Nyhet › Regeringen vill luckra upp den tuffa migrationspolitiken som slår hårt mot ensamkommande. Johanna Jönsson (C) ser det snarast som ett försök att tysta den massiva kritiken mot hur ensamkommande behandlas.  0Inga delningar

Rut-avdraget slår alla rekord

Nyhet › Halveringen av rut-avdraget har slagit hårt mot branschen, larmar Almega i dag. Men Skatteverkets siffror ger en annan bild. Aldrig någonsin har så många köpt rut-tjänster till så höga belopp av så många utförare under en oktobermånad. 0Inga delningar

Varför tillåts nazister marschera på våra gator?

Ledare › Det är hög tid att myndigheterna visar att de tar hotet från organisationer som Nordiska motståndsrörelsen på allvar.  0Inga delningar

Vårt gemensamma tillhör medborgarna – inte företagen

Ledare › Vem som ska bestämma och styra över välfärdens resurser är vår tids stora ideologiska konflikt.  0Inga delningar

95 procent av partibidragen till M och SD är hemliga

Nyhet › M och SD tog emot 18 respektive 19,5 miljoner i partibidrag förra året. Men 95 procent av bidragen redovisas i en klumpsumma – därmed går det inte att spåra var pengarna kommer ifrån. Nu föreslår en utredning skärpta krav.  0Inga delningar

Måste ta emot 39 nyanlända – per dag

Nyhet › Med två månader kvar har 67 av landets kommuner tagit emot hälften eller färre av de nyanlända som de ska enligt lag. Stockholms stad måste ta emot 39 nyanlända per dag för att hinna ikapp – en bra bit ifrån de två per dag man tagit emot hittills. 0Inga delningar

S-toppar ratar Moderaternas bud om vinster i välfärden

Nyhet › En uppgörelse med allianspartierna utan vinstbegränsningar är oacceptabelt, anser ledande socialdemokrater. »Jag ser gärna en överenskommelse som begränsar vinster, främst inom skolan«, säger Karin Wanngård, kommunalråd Stockholm. 0Inga delningar

Facken oense om vinster i välfärden

Nyhet › LO kan tänka sig vinstförbud i skolan medan Kommunal inte vill göra skillnad mellan olika välfärdstjänster. Samtidigt har de två lärarfacken vitt skilda åsikter i vinstfrågan.  0Inga delningar

Friskolor betydligt mer generösa med mattebetygen

Nyhet › Elever i fristående gymnasieskolor får oftare ett högre betyg än vad de presterat på nationella proven. Särskilt stora är skillnaderna i matematik, visar Dagens Arenas granskning. 0Inga delningar

Därför går det bra för Sveriges Trump

Blogg › Bert Karlsson använder också Trumps framgångsrecept. 0Inga delningar

Stockholmsalliansen slopar satsning på jämlik hälsa – inte kostnadseffektivt

Nyhet › För att råda bot på den ojämlika hälsan satsade landstingsalliansen på hälsomottagningar i socialt utsatta områden. Nu lägger man ner verksamheten. »Människor kommer inte få den vård de behöver«, varnar sjukgymnasten David Sweet. 0Inga delningar

Friskolejättarna har 20 procent fler elever per lärare

Nyhet › Den låga lärartätheten i fristående skolor drivs helt och hållet av de stora privata skolkoncernerna, visar Lärarförbundets beräkningar. »Genom att fylla på klassrummen uppstår vinsterna i friskolorna«, säger Johanna Jaara Åstrand. 0Inga delningar

Här är SD:s tio sjukaste motioner

Nyhet › Beslagta asylsökandes ägodelar, inskränk aborträtten och låt kungen dela ut medaljer till svenska hjältar. Här är tio av de sjukaste motionerna som Sverigedemokraterna lagt i år. 0Inga delningar

Vinster i välfärden

JonasVlachos

Skolforskare: Friskolor har starkare incitament att sätta högre betyg

Nyhet › Flera fristående gymnasieskolor ger systematiskt eleverna högre betyg i matematik jämfört med resultatet på nationella proven. »Den enklaste förklaringen är att friskolor har starkare incitament att sätta högre betyg«, säger skolforskaren Jonas Vlachos.  0Inga delningar

Bild: stock.xchng

Här fick 100 procent av eleverna högre betyg

Nyhet › Flera fristående gymnasieskolor ger varenda elev högre betyg i vissa matematikkurser jämfört med resultatet på nationella proven. En av dem är Thoren business school. »Eleverna är värda exakt det betyg de får«, säger rektor Catarina Altbom. 0Inga delningar

friskolor

Friskolor betydligt mer generösa med mattebetygen

Nyhet › Elever i fristående gymnasieskolor får oftare ett högre betyg än vad de presterat på nationella proven. Särskilt stora är skillnaderna i matematik, visar Dagens Arenas granskning. 0Inga delningar

95 miljarder gick till vinstdrivande välfärdsbolag
Seko Sthlm: LO måste stå fast vid att stoppa vinster i välfärden
 

MP-kongress 2016

Mårten Roslund

MP fortsatt splittrat i bostadspolitiken

Nyhet › »Migrationslagarna ska bli så kortvariga som möjligt. Då blir det väldigt motsägelsefullt att gå fram med hårdare regler för bostadsbyggande«, säger Grön Ungdoms språkrör Mårten Roslund.  2facebook: 2

Anders Wallner

Wallner gav känga till Eriksson

Nyhet › Den avgående partisekreteraren Anders Wallner hyllade Miljöpartiets öppenhet under sitt tal på kongressen – och gav en känga till tidigare språkröret Peter Eriksson. 4facebook: 4

mp kongress

Bra stämning på MP-kongress

Nyhet › Trots kris och avgående språkrör är stämningen god på Miljöpartiets kongress. Det tycker de ombud som Dagens Arena har pratat med. 47facebook: 47

»Krisen får inte definiera oss«
»Finns inget stöd för flyktingamnesti«
 

Dagens Arena i Strasbourg

shekarabi ulvskog

Ulvskog: Gör Shekarabi (S) till bostads- och samhällsbyggarminister

Nyhet › S-toppen Marita Ulvskog vill se en uppdaterad bostadsministerpost. Civilminister Ardalan Shekarabi är en kandidat. Dessutom ser hon utrymme för omgörning i utbildningsdepartementet. 40facebook: 40

Wikstrom eu liberlarerna

Hon ska ena Ungern och Sverige i flyktingfrågan

Intervju › Sist EU försökte få till stånd en gemensam flyktingpolitik tog det 13 år. Resultatet blev den i dag så kritiserade Dublinförordningen. Nu är åter det dags. Europaparlamentet har lagt makten i Cecilia Wikströms (L) händer. 55facebook: 55

marita jens

»Nya Dublinreglerna enbart kosmetika«

Nyhet › Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet sågar EU-kommissionens förslag om nya asylregler – men ser potential i straffavgiften för de länder som vägrar ta emot flyktingar. 6facebook: 6

 

Arbetsmiljö

Foto: Mikael Gustavsen. Arbetsmiljöverket

Pausa lönefrågan, ta tag i lärarnas arbetsmiljö

Blogg › Arbetsmiljöverket bör hota skolor med vite när arbetsgivarna inte tar sitt arbetsmiljöansvar. 0Inga delningar

citatfacebook

Socialsekreterare hängs ut som pedofiler och barnkidnappare på nätet

Nyhet › Socialsekreterare hängs ut med namn och bild på Facebook och beskrivs som barnkidnappare, alkoholister och häxor. »Hur ska man våga arbeta i det här yrket om man blir uthängd som privatperson?«, säger Lena Säljö, socialtjänstchef.  317facebook: 317

Bild: Kartläggning socialsekreterare 2016, Akademikerförbundet SSR/Novus.

Hoten mot socialsekreterare ökar – men få hot anmäls

Nyhet › Var fjärde socialsekreterare har blivit utsatt för hot och våld i arbetet. Men endast en bråkdel anmäls. »Man tvingas lägga det som inträffat bakom sig«, säger Eva Karsten, Arbetsmiljöverket. 27facebook: 27

Vård och omsorg värst i klassen
»Skyddsombuden har tappat tilltron till Arbetsmiljöverket«
 

Tema: Stafettläkare

Foto: Flickr/ HCC Public Information Office

Trots varning om usla villkor – fler landsting anlitar Orange

Nyhet › »Om vi skulle hyra in en snickare skulle man ju inte ställt frågan om hur avtalet med deras arbetsgivare ser ut«, säger Fredrik Larsson (M), ordförande i landstingsstyrelsen i Värmland. 53facebook: 53

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Vårdförbundet varnar: Undermåliga villkor för utländska hyrsjuksköterskor

Nyhet › Norge ratar bemanningsföretaget Orange. I Sverige kringgår företaget landstingens krav på kollektivavtalsenliga villkor – utländska hyrsjuksköterskor vittnar om lägre löner. 79facebook: 79

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Hyrläkare vanligare i utsatta områden – vårdkvaliteten äventyras

Nyhet › Flera vårdcentraler i Stockholms län bemannas av hyrläkare i så hög utsträckning att vårdkvaliteten försämras. Samtliga ligger i utsatta områden med höga ohälsotal. 45facebook: 45

Civilministern: Landstingen bör ställa krav på bemanningsföretagen
Stafettläkarna även ett problem i storstadsregionerna
 

Redaktionen


Vesna Prekopic

Nu måste skolan prestera i jämlikhet

Dags att lägga Pisa-paniken åt sidan och börja jaga jämlikheten i skolan lika högljutt som man jagat elevernas resultat. 0Inga delningar

Överskatta inte Pisa

Ett år med andrum


Johanna Senneby

I stället för miljardkonsulter – 1 700 sjuksköterskor i ett år

En miljard kronor har Stockholms landsting lagt på konsulter de senaste fem åren. För de pengarna hade Stockholms sjuksköterskor kunnat få över 1 700 välbehövliga kollegor i ett år. 0Inga delningar

Kinnunen (SD) döms för bokföringsbrott – behåller riksdagsplats

Kvinnors långa sjukskrivningar skjuter i höjden


Nina Brevinge

Pisa: Bättre resultat – men ojämlikheten ökar

Svenska elever presterar bättre i Pisa-mätningen och bryter därmed trenden. Men likvärdigheten har försämrats och ligger nu under OECD-genomsnittet. 0Inga delningar

Fortsatt starkt stöd för SD bland LO-väljare

Arbetsförmedlingen: Invandring nödvändig för att möta arbetskraftsbristen


livbeckstrom

Facktillhörighet ska inte avgöra rätt till heltid

Heltidsjobb saknar skydd i lagen, säger AD i en ny dom. Därmed kan arbetsgivarna strunta i turordningsreglerna när de hyvlar bort tid... 0Inga delningar


hannafinmo

Alliansens svek mot pensionerna

Tjänstepensionen är helt avgörande för att många människor ska få en pension som går att leva på... 0Inga delningar

Anställningsstöd är inte företagsstöd

Någon som är förvånad att mammor jobbar deltid?


Anna de Lima Fagerlind

Läkare kräver etisk analys av åldersbestämmande

Trots varningar och otillräckligt forskningsunderlag – Rättsmedicinalverket ska snart börja åldersbestämma ensamkommande... 17facebook: 17

Ramberg rasar mot skattetopparna: »Vänskapskorruption«

»Liberalernas förslag vore döden för taxi«


Kitty Ehn

Vad innebär det att vara värd för Nato?

Den 25 maj kommer riksdagen att rösta om värdlandsavtalet med militäralliansen Nato. Både kritiker och förespråkare menar att Sveriges säkerhet står på spel. 44facebook: 44

En hälsning betyder inte att du är islamist

Som om högern bryr sig om företag


Amanda Lindholm

Hård press på tjejjourer under julhelgerna

Socialtjänsten och andra samhällsfunktioner som vanligtvis finns för kvinnor och unga som utsätts för våld stängs under julhelgerna... 149facebook: 149

Regeringen tog bort Migrationsverkets ansvar för krisberedskap

Lagen om ID-kontrollen antogs


Fredrik Adolfsson

Förskolan på väg mot skilda världar

I en ny rapport om förskolan framkommer skillnader mellan privata utförare och kommunala. ”Vi är på väg mot skilda världar” säger Annelie Nordström, ordförande för fackförbundet Kommunal som har gjort undersökningen... 20twitter: 20

”Det är Moderaterna som har problem att finansiera budgeten”

Vårdval Stockholm ökar klasskillnaderna

 • annons_julkap_2016
  Arena_banner_nyhetsbrev
  pengaropolitik