Dagens podduppställning: Elsa Persson, Dagens Arena, Patrik Sundström, SKR och Simon Vinge, Akademikerförbundet SSR.

PODD | Vad händer när algoritmer fattar kommunala beslut och digital automatisering utmanar hela offentlighetsprincipen? Det snackar vi om senaste avsnittet av Arena Tyckonomi.

I takt med att samhället digitaliseras allt snabbare utsätts också svenska kommuner och regioner för helt nya utmaningar. Går det att leva upp till lagens krav på beslutsfattande och transparens när det är datakod som står för besluten? Hur mycket av välfärden kan automatiseras? Ska medborgarna kunna välja mellan att möta människa eller maskin? Det snackar Dagens Arenas reporter Elsa Persson om med gästerna Patrik Sundström från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Simon Vinge från Akademikerförbundet SSR.

Patrik Sundström passar också på att berätta om resultatet av en färsk undersökning kring upplevelser av digitaliseringen inom olika verksamheter. Det visar sig skilja en hel del mellan olja yrkesgrupper.

Du hittar avsnittet här

Alla Dagens Arenas poddar återfinns i de flesta spelare, eller här. Prenumerera gärna i din spelare så missar du inget avsnitt.