Magnus Alm, Marie Jokio

debatt Vi ser med stor oro på läget. Får vi inte snabbt en regering som vill satsa på progressiva reformer och ökade investeringar  kommer detta drabba vanligt folk negativt, skriver Magnus Alm, ordförande LO-distriktet i Skåne och  Marie Jokio, ordförande LO-distriktet i Stockholms län tillsammans med landets övriga åtta LO-distriktsordföranden.

Sedan valdagen har de flesta riksdagspartierna mer fokuserat sig på att dricka kaffe och prata än att få en regering på plats. En regering som värnar Sveriges bästa och som ser till att samhället inte stannar av utan fortsätter utvecklas positivt och som står på vanligt folks sida.

Just nu leds landet av en enbart administrativ regering som inte kan lägga förslag på nya viktiga reformer eller besluta om satsningar som håller tillväxten uppe, skapar nya jobb och fortsätter hålla tempo i bostadsbyggandet.

Vi ser med stor oro på läget. Ett läge som riskerar att kasta ut Sverige i en lågkonjunktur med minskad välfärd och ökade klyftor som konsekvens.

Färska siffror visar på att tillväxten under tredje kvartalet mattas av och enligt prognoserna väntas den falla ytterligare de närmsta åren.

Får vi inte en regering snabbt på plats som vill möta detta med progressiva reformer och ökade investeringar, kommer detta påverka vanligt folk negativt. Arbetslösheten kommer öka, nedskärningar i välfärden måste göras, statsbidragen till kommuner och landsting riskerar att utebli och investeringar för ökat bostadsbyggande kommer mattas av.

Detta innebär att vanligt folk direkt drabbas. Det är inte bara LO grupper som undersköterskor, barnskötare, lastbilschaufförer, byggnadsarbetare eller handelsanställda riskerar bli av med jobbet.

Även andra grupper inom framförallt välfärden som lärare, sjuksköterskor och kommunala tjänstemän risker att bli av med jobbet.

De diskussioner som nu förs mellan partierna måste leda till konkret resultat.

C och L har nu chansen att ställa sig på vanligt folks sida och ta ansvar för Sverige och välfärden.

Det naturliga är att S med ett blocköverskridande stöd bildar någon form av regering. En regering som då tar ansvar för Sverige genom att säkerställa politisk stabilitet, pengar till välfärden och fortsatta investeringar i bostadsbyggandet. Detta måste till för vanligt folks skull.

Alternativet är något mycket värre. Om Ulf Kristersson bildar regering med stöd av SD, KD, L och C kommer det få allvarliga följder.

Tittar man på den politik som de partierna gått till val på, kommer den slå sönder arbetsmarknaden.

Priset får LO, TCO och SACO´s medlemmarna betala. Sänkt A-kassa, försämrad sjukförsäkring, lägre löner, försämrat anställningsskydd och minskade investeringar i bostadsbyggandet kommer då som ett brev på posten.

C och L har nu chansen att ställa sig på vanligt folks sida och ta ansvar för Sverige och välfärden. Släppa fram en S-ledd regering och inled konstruktiva diskussioner hur vi kan investera för att möta de kommande utmaningarna och hålla tillväxten uppe och arbetslösheten nere.

Låt arbetsmarknadens parter fortsatt ta ansvar för lönebildningen och arbetsrättens utformning, som varit grundfundament i vår så högt aktade Svenska modell och tjänat Sverige mycket gott.

Eller ska C och L ställa sig på M och SD´s sida med minskade investeringar, nedskärningar i valfärden och försämrade arbetsvillkor för vanligt folk?

Mats Eriksson, Ordförande LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg

Thomas Klang, Ordförande LO-distriktet Gotland

Majlene Westerberg, Ordförande LO-distriktet i Mellansverige

Anna Eriksson, Ordförande LO-distriktet i Mellersta Norrland

Krister Johansson, Ordförande LO-distriktet i Norra Sverige

Magnus Alm, Ordförande LO-distriktet i Skåne

Thomas Olsson, Ordförande LO-distriktet i Småland och Blekinge

Marie Jokio, Ordförande LO-distriktet i Stockholms län

Bertil Hallén,OrdförandeLO-distriktet i Västsverige

Per Lilja, Ordförande LO-distriktet i Örebro och Värmland