Varför jagar polisen papperslösa i Stockholms tunnelbana? Varför begär poliser, i strid mot folkrätten, utan misstanke om brott id-handlingar av människor som inte ser ”svenska” ut? Varför används plankning på bussar och tunnelbana som en förevändning för att be om legitimation? Som om att sakna giltig biljett i sig skulle innebära något mer än det.

Ett svar på dessa frågor är REVA, denna skrämmande bokstavskombination som står för Rättssäkert och Effektivt Verkställighetsarbete. Tillsammans med Migrationsverket och Kriminalvården har Polisen fått i uppdrag av regeringen att ”påtagligt öka antalet verkställda beslut avseende personer som är inskrivna i Migrationsverkets mottagande”, som det står i polisens regleringsbrev.

Och så har skett. I Malmö, där REVA var ett pilotprojekt, har polisen ringt barn- och ungdomspsykiatrin Bup, gjort husrannsakningar, arbetsplatskontroller och stormat borgerliga vigslar i jakten på papperslösa. I en artikel i DN 23/2 citerar Kristian Lundberg en rapport från Stadsmissionen i Stockholm: ”Enligt gränspolisens Kristina Hallander Spångberg finns det ingen fredad zon där papperslösa barn kan uppehålla sig och vara säkra på sin trygghet.”

Kan polisen vänta utanför sjukhus? Kan polisen vänta utanför härbärgen? Enligt Polisstyrelsen i Stockholm är svaret ja på båda frågorna. Poliser som har protesterat har omplacerats.

Men, det huvudsakliga svaret på frågan om varför polisen jagar papperslösa handlar inte om regleringsbrev. Det handlar om Sveriges asylpolitik. Den går till exempel att beskriva som i rubriken på tidningen Fokus omslag: ”I Syrien flyr miljoner människor för livet. I Sverige pratar vi minskad invandring.”

Asylpolitiken är inte bara restriktiv och inhuman. När det till exempel gäller hbtq-personer som söker asyl i Sverige går den också att beskriva som ett lotteri. Eller ta exemplet med nioårige Hinok som är född i Sverige som nu ska utvisas. Vad ska vi kalla det?

Justitieminister Beatrice Ask (M) har ännu inte kommenterat polisens metoder. Rikspolisstyrelsens chef för gränskontroller, Sören Clerton, är dock av uppfattningen att polisen följer reglerna. Men många andra har protesterat. Bland politiker har Stockholmspolitiker och integrationsminister Erik Ullenhag (FP) krävt att polisen inte ska bryta mot lagen (tack och lov).

När hundratusentals människor 2005 samlades för att kräva Flyktingamnesti var det de apatiska flyktingbarnen som utlöste de stora folkliga demonstrationerna. För det gick inte att blunda längre.

Nu händer samma sak. Den senaste tidens aggressiva så kallade inre gränskontroller har fått fler att uppmärksamma, reagera och protestera mot asylpolitiken och polisens rasistiska metoder. Runt om i landet organiseras demonstrationer, flygbladsutdelning och namninsamlingar för en asylpolitik som ska bygga och bottna i mänskliga rättigheter med budskapet: Sluta jaga papperslösa!

När fler väljer att stanna i Sverige som papperslösa, med den utsatthet och otrygghet det innebär, är det snarare än fler avvisningar systemet och kriterierna för asyl som behöver ses över. När jakten på papperslösa är stoppad är det kanske återigen dags för en flyktingamnesti.