ledare Högerextremismen och deras konservativa syn på kön är ett direkt hot för kvinnor. För kvinnor var det definitivt inte bättre förr. Men för många män inger det hopp om ett samhälle och en mansroll man känner igen. Därför är det inte konstigt att M och SD tillsammans får över 50 % bland män 18–29 år i Novus februarimätning.

Att kvinnor röstar mer åt vänster och män mer åt höger är ingen nyhet, inte heller att Sverigedemokraterna brukar vara det största partiet bland män, alla ålderskategorier.

Ändå är Novus februarimätning en ögonöppnare, särskilt gällande ålderskategorin 18-29 år. Medan Vänsterpartiet, följt av Socialdemokraterna, är största parti med 23,9 % för kvinnor 18–29 år, får SD 28,6 och har tillsammans med Moderaterna över 50% bland män 18-29 år. Endast 8,7 procent av de unga männen skulle rösta på Socialdemokraterna.

Att Moderaterna lockar många unga är inget nytt, så har det länge varit. Säkerligen finns en del avvikelser i denna undersökning, och en mätning utgör ingen opinion. Men den följer ändå en tydligt mönster som syns i många länder.

Både i Sverige och i andra länder är skillnaden mellan mäns och kvinnors partival större än någonsin. Somliga forskare menar att kön många gånger trumfar klass beträffande partipreferens och att skillnaderna bara kommer att öka.

Man kommer med lovord om att det var bättre förr när män var män och kvinnor var kvinnor.

Framförallt beror det på högerextrema partiers intåg i de nationella parlamenten, som har en starkt mansdominerad väljarkår. Så även i Sverige där skillnaderna mellan män och kvinnor är som störst kring stödet för SD. SD har ökat bland kvinnor, särskild i övre medelålder. Men SD har fortsatt svårt att locka till sig yngre kvinnor. I ingen annan ålderskategori är könsskillnaden så uppenbar.

Det är också skillnad på vilka frågor unga män och kvinnor engagerar sig i. Generellt oroar sig killar för invandring, medan unga tjejer oroar sig för klimatförändringarna. När Ungdomsbarometern analyserar dagens ungdomsgeneration uppkommer också ett tydligt mönster. Medan unga tjejer definierar sig som exempelvis feminist, antirasist och miljövän, identifierar sig killar sig främst som gamer, livsnjutare och sportfantast. Feminist kom inte förrän på tjugonde plats.

Man kan nästan tro att unga män och kvinnor är uppväxta i två skilda världar. Men de är generationen som växte upp under 90-talskrisen och som gick ut i vuxenlivet i efterdyningarna av finanskrisen 2008. Man har växt upp under marknadsliberalismens guldår där inkomstskillnaderna skenat och där konkurrensen hårdnat.

Historiskt sett har män ofta hanterat samhällsförändringar genom att radikaliseras högerut. Det är det vi också ser nu. De unga männen verkar söka sig till mer auktoritära, konservativa rörelser där man vill skydda sig själv mot de samhällsförändringar som sker. Unga kvinnor verkar istället hantera detta politiskt genom att trygga sin tillvaro med ett starkare välfärdssamhälle där vi gemensamt hanterar samhällsutmaningar.

Kvinnodominerade branscher innehåller också större inslag av mellanmänskliga relationer, vilket säkert också påverkar. På samma sätt som vi således ser starka feministiska rörelser ser vi en starkare mansrörelse växa fram parallellt. Oavsett vad enskilda SD-väljare anser så är antifeminismen en bärande del för högerextrema rörelser. Kvinnors rättigheter är bland det första som inskränks när högerextrema partier får makten.

Man anklagar också feminismen för »samhällets kollaps«. Den mest extrema form ser vi i »incelrörelsen«, vars drivkraft är kvinnohat, där man med hot och våld vill upprätthålla den patriarkala könsmaktsordningen. Man kommer med lovord om att det var bättre förr när män var män och kvinnor var kvinnor. Egentligen är det inte så konstigt att kvinnor ratar detta.

Högerextremismen och deras konservativa syn på kön är ett direkt hot. För kvinnor var det definitivt inte bättre förr. Men för många män inger det hopp om ett samhälle och en mansroll man känner igen. På samma sätt som kvinnorörelsen i många frågor har förenats över klassgränser, verkar många män har funnit varandra i sin oro om ett samhälle i förändring.