ledare En avreglerad spelmarknad är ett fullskaleexperiment med människors hälsa. Det finns inga rimliga skäl att tillåta spelreklam för nätkasinon, den spelform som skadar allra mest. 

Spelmissbruk blir ett allt större samhällsproblem. På kort tid har det även blivit en kvinnodominerad beroendesjukdom.

Antalet spelberoende har fördubblats på 10 år, visar siffror från Folkhälsomyndigheten. På tre år har andelen kvinnor ökat från 18 till 64 procent.

Vi lever numera alla i ett eget litet Las Vegas, men utan varje spår av glitter och glamour. Ansvaret har blivit en privatsak. Kön till skuldsanering växer, liksom antalet barn i det nya missbrukets familjer.

Att nätkasinon finns lättåtkomligt i mobilen är en trolig förklaring till att spelmissbruk blivit kvinnodominerat. Tillgängligheten är avgörande för att utveckla spelproblem.

I år har spelmarknaden dessutom öppnats för privata bolag och nätkasinon finns bara ett klick bort. Reklamen, ålagd att vara »måttfull«, har istället exploderat. En tänkt »omreglering« har i stället blivit en total avreglering.

Nätkasino producerar flest spelmissbrukare och är den spelform flest tar upp när de ringer stödlinjen för spelare. Spelen har en tydlig koppling både till överskuldsättning och beroende, visar en studie från Lund.

Detta speglar en trend i hela samhället där sambandet mellan konsumtion och inkomst är brutet och du uppmuntras att betala allt på kredit.

Att reklamen för nätkasinon är så aggressiv är extra olyckligt eftersom signaler som påminner om tidigare bruk särskilt triggar och utlöser återfall i denna grupp, konstaterar en färsk ESO-rapport.

SVT:s Agenda berättade Kristoffer, som förlorat familj, arbete, hus och hälsa via spelande, om hur svårt det är att motstå den reklam som fortsätter strömma in i hans mobil, trots att han stängt av sig via det nya registret Spelpaus.

Kristoffers hemstad är, liksom flertalet kommuner, tapetserad med aggressiv reklam för nätkasinon, som gör livet svårt för den som vill undvika återfall.

Nätkasinon blir aldrig måttfulla och bör därför inte få göra reklam överhuvudtaget.

Spel klassas numera som en beroendesjukdom. Spelandets skadeverkningar och kostnader är svåra att värdera och kan vara allt mellan 7 och 25 miljarder, vilket gör det svårt att avgöra om målen* med spelpolitiken nås, konstaterar ESO-utredaren.

Forskningen visar samband mellan spel om pengar och stress, sömnproblem, depression, ångest och självmord samt problem med alkohol och narkotika.  Spelande kan leda till personlig konkurs, att förlora jobbet, eller livslång fattigdom.

Spel attraherar även bedrägerier, droghandel, penningtvätt, matchfixning eller illegala spel. Förra veckan inleddes en stor rättegång där svenska bedrägeripengar tvättats via kasinon i Monaco.

Och i november förra året fick statliga Casino Cosmopol böta åtta miljoner för allvarliga och systematiska brister i sitt arbete för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Nu funderar civilminister Ardalan Shekarabi (S)  som bäst på hur den tre månader unga lagen kan skärpas. EU lägger sig inte i, utan varje land kan bestämma själv. Italien  har totalförbud sedan årsskiftet.

ESO-rapporten nöjer sig med att rekommendera att »konsumtionen av alkohol, tobak och spel begränsas »till samhällsekonomiskt önskvärda nivåer.«

Det kännetecknar knappast utvecklingen just nu.

Anders Håkansson, överläkare och professor i spelberoende vid Lunds universitet säger ( i SvD 2 april): »Det finns inget tidigare exempel på en spelmarknad som sett ut som den svenska, med den här explosionen av exponering av spelreklam mot hela befolkningen. Människor ser nästan bara spelformer som är väldigt snabba och mest beroendeframkallande. Det är något speciellt som håller på att hända.»

Mot bakgrund av detta är det upprörande att även statliga Svenska Spel satsar på nätkasino.

Nätkasinon är inte och blir aldrig måttfulla och bör därför inte få göra reklam överhuvudtaget. Nätkasinon borde för övrigt inte tillåtas överhuvudtaget. Regeringen bör även vara öppen för totalförbud för spelreklam.

Om inte staten förmår motverka spelmissbruk kommer konsekvenserna att bli fruktansvärda. Vi säger inte att det är upp till var och en att hålla hastigheten på vägarna, eller knarka med måtta och måste göra allt vi kan för att skydda oss från de tragedier som följer i spelandets spår. Vi måste inte bli bäst på att vara värst.

 

FOTNOT: I ovan nämnda ESO-rapport sammanfattas målen med den svenska spelpolitiken:

Skadeverkningar från överdrivet spelande ska minskas.

Sociala skyddsintressen och efterfrågan på spel ska tillgodoses under kontrollerade former.

Överskottet från spel bör värnas och vara förbehållet det allmänna eller allmännyttiga ändamål, det vill säga föreningslivet, hästsporten och staten.