Désirée Pethrus

Replik Vi menar att Fidesz inte hör hemma i partigruppen EPP och att EU bör öka pressen mot Ungern, skriver KD:s Désirée Pethrus. Ni har haft åtta år på er, svarar Susanna Kierkegaard.

Vi håller med Susanna Kierkegaard om att utvecklingen i Ungern är mycket oroande, men vi motsätter oss den beskrivning av verkligheten som hon målar upp i flera avseenden i sin krönika (19/5).  Kristdemokraterna menar att det ungerska regeringspartiet Fidesz inte hör hemma i partigruppen EPP, samt att EU bör öka pressen mot Ungern.

Kristdemokraternas ledamöter i riksdagens EU-nämnd, i EU-parlamentet samt vår partigrupp EPP har varit drivande i frågan om att öka pressen mot Ungern och Fidesz. Redan i februari 2019 fattade vårt parti beslut om att verka för att Fidesz utesluts ur den europeiska partigruppen, EPP, som Moderater och Kristdemokrater ingår i.  Kort därefter beslutade EPP, med stor majoritet, att stänga av partiet på obestämd tid. Det blev en viktig markering. För bara några månader sedan skickade flera europeiska partiledare, däribland Kristdemokraternas partiordförande Ebba Busch, ett brev till EPP:s ordförande Donald Tusk och krävde Fidesz uteslutning. Vi har även krävt uteslutning ur gruppen i EU-parlamentet.

Kristdemokraterna står även bakom det så kallade artikel 7-förfarandet mot Ungern, som är initierat mot bakgrund av brott mot EU:s värderingar. Men att EU och kommissionens förhandlingsförlamning skulle ha att göra med att kommissionens nuvarande och tidigare ordförande tillhör EPP är en felaktig beskrivning. För att kunna frånta Ungern sin rösträtt i ministerrådet krävs enhällighet, vilket har visat sig vara en omöjlig väg framåt. Inte heller finns det någon möjlighet att utesluta landet ur EU eller att utestänga Fidesz EU-parlamentariker.

Även beslut i ministerrådet rörande EU:s finanser, såsom långtidsbudgeten, kräver enhällighet. Där är det inte Kristdemokraterna som blockerar, inte heller något parti från vår partigrupp utan Polen under ledning av partiet Lag och rättvisa.

Kristdemokraterna driver liksom regeringen frågan om konditionalitet, dvs krav på att Ungern liksom andra EU länder ska värna EU:s grundläggande värden och rättsstatens principer för att få del av EU-medel.

 

Désirée Pethrus
Riksdagsledamot (KD) gruppledare i EU-nämnden

 

 

Svar från Susanna Kierkegaard:

Det tog Kristdemokraterna åtta år att reagera på utvecklingen i Ungern. När det väl skedde, fattade man beslut om att verka för uteslutning av Fidesz ur det Europeiska folkpartiet, inte partigruppen i Europaparlamentet med samma namn – trots att det är i den senare Fidesz får sitt stora politiska inflytande.

I Europaparlamentsgruppen har Fidesz inte stängts av utan tvärtom belönats med tunga uppdrag och poster de senaste åren. Brev till Donald Tusk (ordförande för det Europeiska folkpartiet) och andra medieutspel har inte med Europaparlamentet att göra. Hur Kristdemokraterna arbetat för att få Fidesz uteslutna ur parlamentsgruppen får de gärna redovisa, eftersom detta hedervärda arbete hittills verkar ha skett i det fördolda.

Huruvida ordföranden för EU-Kommissionen påverkas av sin egen partitillhörighet i hanteringen av Fidesz kan man bara spekulera kring. Men när VD:n för Human Rights Watch påstår att så är fallet är funderingen åtminstone värd att ta med i en analys. Kommissionens handlingsförlamning kan inte förklaras enbart med formalia.

Vad gäller ministerrådet är det sant att många av de viktigaste åtgärderna omöjliggjorts av kraven på enhällighet i särskilt viktiga omröstningar. Detta gör handlingskraft i Europaparlamentet ännu viktigare. Tar Kristdemokraterna och Moderaterna den antidemokratiska utvecklingen i Ungern på allvar bör man antingen se till att Fidesz förlorar sin plats i gruppen i parlamentet – eller att gruppen blir av med sina sex svenska ledamöter.