Bild: Wikimedia

debatt KD vill flytta Sveriges ambassad till Jerusalem. Hur detta går ihop med det egna partiprogrammet är obegripligt, skriver Pär Salander.

I KD:s partiprogram kan vi läsa att ”Om de mänskliga rättigheterna ska stärkas måste efterlevandet av internationella förpliktelser garanteras. Därför måste FN:s ställning skyddas och stärkas, liksom olika internationella domstolar och rättssystem inom FN-systemet.”

Vackra ord. Dessvärre uttrycker de inte annat än politisk hyckleri. KD:s partiledning föreslår nu nämligen att Sverige gör som Donald Trump och flyttar sin ambassad till Jerusalem. Innebörden är att man erkänner Jerusalem som staten Israels huvudstad. Det har man för övrigt tidigare motionerat om i riksdagen. Lyckligtvis utan framgång.

FN:s plan 1947 var att Jerusalem skulle vara en stad med särskild status, corpus separatum, under internationell jurisdiktion då den med sina heliga platser är speciell för både judar, kristna och muslimer. I samband med sexdagarskriget 1967 så ockuperade Israel Östra Jerusalem och har successivt implementerat israelisk administration och lag. Israel annekterade således Östra Jerusalem och 1980 utropade man också Jerusalem som sin ”eviga och odelbara” huvudstad. Detta har fördömts i flertalet FN-resolutioner, både från Säkerhetsrådet och Generalförsamlingen, som brott mot internationell lag. Israel bryr sig inte.

Svenskt rekord i kluven tunga?

2017 flyttar Trump USA:s ambassad till Jerusalem, erkänner därmed utropandet och godkänner på så sätt den israeliska annekteringen. Ett enigt Säkerhetsråd, med undantag för USA, protesterar och fördömer USA.

Säkerhetsrådet har fördömt (t.ex. 2334/2016) ”alla åtgärder som syftar till att ändra den demografiska fördelningen, karaktären och statusen på det palestinska landområdet som ockuperats sedan 1967, inklusive Östra Jerusalem…”. I somras såg vi ett nytt exempel på Israels brott mot denna resolution när palestinska familjer som bott i Sheikh Jarrah i Östra Jerusalem i 60 år skulle vräkas.

Att flytta ambassaden till Jerusalem är att delta i ett normaliserande av Israels nykoloniala bosättarpolitik i strid med FN-resolutioner och internationell rätt. Hur detta går ihop med partiprogrammets ord att ”FN:s ställning /måste/ skyddas och stärkas, liksom olika internationella domstolar och rättssystem inom FN-systemet” är obegripligt. Svenskt rekord i kluven tunga?

När KD nu tänker driva den frågan så ställer man sig bakom Trump i stället för bakom FN och internationell rätt. Kanske också bredvid Bolsonaro som uttryckt samma ambitioner, för att inte säga SD som redan motionerat i frågan.

KD borde stryka texten kring FN och internationell rätt i sitt partiprogram. Det vore ärligare. Detsamma med partiprogrammets värdegrundsord om att alla människor ”har samma absoluta och okränkbara värde” och att KD ”vill solidarisera oss med de svaga och förtryckta”. Palestinierna tycks nämligen vara undantagna från denna omsorg.

 

Pär Salander
professor emeritus i socialt arbete och politisk debattör