ledare En del anser att dagens LAS-uppgörelse kan leda till att LO splittras. Men det är inte troligt.

Efter att LO bestämde sig för att säga nej till den överenskommelse och avtal som Svenskt Näringsliv och PTK sagt ja till såg det initialt ut som om den infekterade LAS-frågan skulle leda till regeringen Löfvens fall. Vänsterpartiet lovade att tillsammans med den borgerliga oppositionen rikta ett misstroende mot den rödgröna regeringen. Om inte LO kom med på båten.

Men regeringen bestämde sig då för att ge frågan mer tid, genom att tillsätta en ny utredning på basis av parternas överenskommelse (som då bara hade slutits mellan två av de förhandlande parterna) men deklarerade samtidigt att LO skulle få möjlighet att påverka slutresultatet.

För Stefan Löfven är detta en betydande politisk seger.

Så tog saken under fredagen en ny och överraskande vändning. Redan tidigare hade flera LO-röster öppnat för att ansluta sig till det nya avtalet. När IF Metall och Kommunal nu ansluter till sig till överenskommelsen är saken i praktiken avgjord. De båda LO-förbunden kan hänvisa till att de fått igenom betydande förbättringar vad gäller hyvling och allmän visstid. Även visstidsanställda får möjlighet till kompetensutveckling under ett år med 80 procent av lönen.
Detta är en historisk överenskommelse som för överskådlig tid kommer att sätta ramarna för arbetsmarknaden.

Precis som när Saltsjöbadsavtalet undertecknades 1938 är alla förbund inte med på båten. Då var det LO och SAF som tecknade det historiska avtalet. Men den här gången är Privattjänstemännen i PTK en central part, som låg före i det här avseendet. Under överskådlig tid lyfts arbetsrätten bort från den omedelbara politiska agendan. Kanske kommer det nya avtalet att få lika stor betydelse som Saltsjöbadsavtalet för utvecklingen på svensk arbetsmarknad och i det svenska samhället. Vi får se.

För Stefan Löfven är detta en betydande politisk seger. Han fick ihop på sin regeringsbildning när han utlovade en förändring av LAS. Länge såg det ut som att han skulle tvingas driva igenom ett LAS-alternativ han inte ville se genomfört. Nu blev det en kompromiss i den långa svenska samverkanstraditionen, där båda parter kan sägas ha vunnit sina segrar. En förklaring till att Kommunal och IF Metall nu säger ja till överenskommelsen efter viktiga förbättringar är nog att deras medlemmar annars inte hade kunnat tillgodogöra sig exempelvis den kompetensutveckling som tjänstemännen förhandlat sig fram till, med potentiella medlemstapp som följd.

Vad betyder detta för LO? På kort sikt är det förstås en prestigeförlust. Det var inte federationen LO som i slutändan höll i taktpinnen i denna avgörande fråga, utan två av de största förbunden som tillsammans representerar en majoritet av LO-förbundens medlemmar, men som är i minoritet i LOs styrelse. I Dagens Nyheter häromdagen gav IF Metalls ordförande Marie Nilsson en indikation om vartåt det lutande:
”Bara för ett antal år sedan skulle det ha varit otänkbart att gå vidare med ett förslag som inte LO var med på.”

Man kan gissa att ett och annat hårt ord har växlats på de digitala sammanträdena i LO-borgen. Men de kritiska uttalandena från SEKO och Byggnads är ändå relativt tillbakahållna. Det finns de som tror att detta kan leda till att LO splittras. Det är nog ändå inte troligt. Det ska bli intressant att se om fler LO-förbund efter hand ansluter sig till överenskommelsen och att saken därefter efterhand kommer att avdramatiseras. Det är nog ett troligt scenario. Förmodligen lär alla LO-förbund under alla omständigheter inte hoppa på vagnen just nu. Men i praktiken blir överenskommelsen ändå normerande.

Men den som lever får se. Historisk är överenskommelsen under alla omständigheter. Ur flera perspektiv. Det är många som pustar ut i helgen. Statsministern är en. PTK och Svenskt Näringsliv två andra. Medan LO kommer att försöka samla styrkorna igen.