ledare Det lilla nordirländska unionistpartiet DUP sitter på makt att stjälpa både Theresa May och det mödosamt framförhandlade förslaget till utträdeslösning. Att den tänkta tidplanen för Brexit inte håller blir allt mer uppenbart.

Oktobers stora EU-toppmöte om Brexit pågår just nu för fullt. Förväntningarna på bägge sidor har dock nått rekordlåga nivåer. Ingen räknar med att några viktiga steg ska kunna tas, åtminstone inte den här veckan. Stefan Löfven (S) varnade igår för att en oförsonlig skilsmässa mellan EU och Storbritannien framstår som alltmera sannolik.

Hemma i Storbritannien vacklar en försvagad Theresa May mellan de politiska lägren medan hon försöker hantera kaoset i det egna parlamentet. EU-förhandlarnas förslag till utträdeslösning, där Nordirland erbjuds stanna inom tullunionen medan Storbritannien lämnar med konsekvensen att det blir en gräns mitt i Irländska sjön, är hårdsmält.

Frågan är om den inte av vissa ses som en ren förolämpning.

I praktiken innebär den ju att Storbritannien splittras, vilket är raka motsatsen till vad både mjukare brittiska brexit-förespråkare och det nordirländska unionistpartiet DUP önskar uppnå.

May är beroende av DUP för att kunna behålla regeringsmakten, och därför kan det lilla partiet stjälpa hela uppgörelsen.

I flera år har oktober 2018 målats upp som den tidpunkt då EU och Storbritannien ska komma överens om reglerna för det brittiska utträdet. Planen har varit att bli så pass färdigdiskuterade så att det sedan går att skriva under en hållbar överenskommelse redan i november.

Kanske vill EU helt enkelt undvika att de hårdföra brexitanhängarna får för många månader på sig att torpedera ett mjukare avtal.

Nu tror allt fler initierade bedömare att novembermötet kommer att behöva skjutas på framtiden. Alternativt användas till något annat än att signera ett avtal. Enligt brittiska tidningen The Guardian till att avhandla de potentiella konsekvenserna av en »no deal«-situation med höga kostnader för så väl Storbritannien som de kvarvarande länderna i EU.

Sannolikt går även den planen i stöpet. Det hetaste tipset är att frågan kommer upp för beslut igen först i december.

Frågan är om EU har några taktiska skäl att förhala processen? Chefsförhandlaren Michael Barnier meddelade nyss att förhandlingarna får ta den tid som krävs, vilket kan tolkas som ett medgivande att den inrikespolitiska situationen i Storbritannien är svår att hantera.

Kanske vill EU helt enkelt undvika att de hårdföra brexitanhängarna får för många månader på sig att torpedera ett mjukare avtal.

Både i Storbritannien och inom EU förbereder sig politikerna på ett scenario utan överenskommelse, även om positiva besked om inofficiella framsteg i förhandlingarna har läckt ut.

29 mars nästa år är det tänkt att britterna ska lämna EU. Innan dess måste det brittiska parlamentet godkänna eller förkasta ett avtal. Om inte Theresa May helt tappar greppet och tvingas lämna sin post.

Räkna hur som helst med att vägen dit blir ojämn och full av obehagliga överraskningar.