Att bli 8 mars-förbannad går fort. Fakta ger en dyster bild av såväl historien som dagsläget. Exempel kan hämtas ur ”Half the sky. Turning opression into opportunity for women worldwide”, skriven av Pulitzerprisvinnarna Nicholas D Kristof och Sheryl WuDunn.

1800-talets moraliska huvudutmaning var slaveriet, menar författarna. 1900-talet präglades av kamp mot totalitära krafter som nazism och kommunism. Utmaningen i vårt århundrade måste vara det förtryck av kvinnor som sker på en rad avskyvärda sätt: sex- och slavhandel, syraattacker, änkebränning, massvåldtäkter.

The Economist publicerade nyligen en artikel om hur våldtäkter används systematiskt i konflikter. Exempel från Kongo, baserade på en studie av Harvard Humanitarian Initiative och Oxfam, är smärtsamma att läsa. Åldern på de överlevande kvinnorna som har våldtagits varierar från 3 till 80 år. 60 procent våldtogs i grupp. Söner tvingades våldta sina mödrar. De som vägrade sköts.

Ett sätt att uppmärksamma 8 mars är att delta i världens största barnvagnsmarsch, som genomförs över hela Sverige till stöd för kampen mot mödradödligheten. Du kan stödja det viktiga arbete som Kvinna till Kvinna bedriver. I dag samlar organisationen in pengar som ska hjälpa kvinnor som har utsatts för sexuellt våld i just Kongo. Ett annat intressant projekt är det manscenter i Bosnien-Hercegovina som rehabiliterar män som slår kvinnor.

Våld i nära relationer är ett exempel på att kvinnor far illa i alla länder och i alla samhällsklasser. I Sverige är det ett av flera områden där utvecklingen går åt fel håll. 6 131 fall av relationsvåld mot kvinnor anmäldes under första halvåret i fjol. En ökning med 11 procent.

Regeringen har med rätta anklagats för att strunta i jämställdheten. Vårdnadsbidraget, till exempel, har inneburit att förskolor tvingas stänga i invandrartäta förorter. Effekten blir dubbelt negativ: Barnet förblir hemma och lär sig inte svenska, mamman hamnar ännu längre från arbetsmarknaden.

I går diskuterades jämställdhet i Sverige på ett LO-seminarium (webb-tv här). Wanja Lundby-Wedin framhöll att ofrivillig deltid, lika lön och visstidsanställningar måste vara lika prioriterat som de traditionellt manliga stridsfrågorna. Ylva Johansson varnade för en underfinansiering av välfärden, där äldre som har råd köper tilläggstjänster medan andra ber sina döttrar om hjälp. Emma Lennartsson visade hur en blå regering har medfört lägre sysselsättningsgrad för landets kvinnor. På ett papper skrev hon 67 000. Så mycket högre är mannens årsinkomst. Efter skatt.

På seminariet nämndes utmärkta förslag som en rejäl satsning på välfärden, tredelad föräldraförsäkring, avskaffat vårdnadsbidrag. Men kommer oppositionen förbli 8-mars förbannad? Kommer Reinfeldt och Borg att jagas med en progressiv politik för ökad jämställdhet?

Det finns anledning till oro. När slutronden i S-partiledarvalet inleds är bara män aktuella. Har de gamla strukturerna gjort comeback bakom valberedningens stängda dörrar, lagom till att vi skriver 8 mars 2o11?