Annie Lööf

Regeringsbildning En vecka har gått sedan Annie Lööf (C) fick sonderingsuppdraget av talmannen Andreas Norlén. »Det är inte meningsfullt att begära mer tid för mig« säger Lööf. 

På torsdagsmorgonen har Annie Lööf diskuterat resultaten av sin sonderingsvecka med talmannen och träffar nu pressen.

– Jag har haft många bra och konstruktiva samtal i mitt sonderingsuppdrag. Jag har haft fokus på att ha många möten över blockgränsen med MP och S. Jag har träffat dem tre gånger vardera, säger Annie Lööf.

Det hade på förhand spekulerats i om Lööf under morgonen skulle ge upp sina försök att bilda regering, be om mer tid för att ro hem uppgiften, eller presenterar ett regeringsförslag för talmannen att ta ställning till om han vill låta riksdagen rösta om.

Under veckan har C-ledaren mött Stefan Löfven (S) och de två språkrören för Miljöpartiet vid tre tillfällen, men också Ulf Kristersson (M) och Ebba Busch Thor (KD). Däremot inte hela Alliansen samlad.

Annie Lööf har framförallt sonderat följande tre alternativ:

  • Alliansen och S
  • Ett samarbete med Alliansen och MP
  • En smal mittenregering med C och L

Ingen av alternativen har tillräckliga förutsättningar anser Lööf efter veckans sonderingsförsök. Hon kommer därför inte begära mer tid från talmannen.

Annie Lööf säger att hon tog på sig sonderingsuppdraget, som enligt alla bedömare var dömt att misslyckas, för att »det är rimligt att de partiledare som finns bidrar till att försöka hitta en lösning framåt«.

Under veckan som gått har Annie Lööf haft en annan strategi än Ulf Kristersson och Stefan Löfven när de hade uppdraget, hon har sagt sig vilja fokusera på sakpolitiken framför vem som ska bli statsminister.

Efter sina samtal säger Annie Lööf ha kommit till ett par slutsatser; bland annat att Sverige behöver bli tryggare, få till en ny skattereform och stärka vården. Även inom vissa miljö- och skolfrågor är de partiledare som Lööf har träffat under veckan överens om behovet av insatser.

– Det här är ju då exempel på politiska områden där man behöver komma framåt och där det finns gemensamma synpunkter, men det finns också skillnader, säger Centerledaren och syftar på ideologi och syn på vägen framåt.

– På andra områden är skillnaderna mycket större, säger Lööf och säger att arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och integration är sådana områden.

Regeringsfrågan är dock fortsatt lika låst som innan då Moderaterna och Socialdemokraterna bara avser att rösta fram regeringar där de har statsministerposten.

– Viljan är inte tillräckligt stark för att bryta låsningen i statsministerfrågan, säger Annie Lööf.

– Min slutsats är att det finns en betydande beredskap och en betydande vilja att ha diskussioner. Men att den viljan inte är tillräckligt stark för att överbygga statsministerfrågan.

Centerledaren tycker inte att veckan har varit förgäves, men säger att bollen nu ligger hos talmannen igen.

Centerpartiet har röstat bort Stefan Löfven som statsminister och blockerat allianskollegan Ulf Kristerssons väg till posten. Men Annie Lööf tycker inte att blockeringen ligger hos C och L.

Hur partiet ska agera nu vill Annie Lööf inte gå in på. Hon vill invänta talmannens nästa steg.

Lööf säger att det egna mandatet inte sträcker sig till att tolerera en S-ledd regering. Hon lägger stort ansvar på de två största partierna S och M.

– Jag tycker att det är sorgligt att M och S inte hittar till en gul knapp och inte släpper att de måste bli statsminister, säger C-ledaren och tillägger att hon själv fortsatt ser »en bred blocköverskridande regering med alliansen som bas« som vägen framåt.

– Jag är fast besluten om att hitta en lösning på regeringsfrågan och att hitta en lösning för att Alliansen ska hålla ihop.

Texten uppdateras