Sanna Vannar, vice ordförande för Sáminuorra.

samisk nationaldag I dag firar samerna nationaldag över hela landet och dessutom är det 100-årsjubileum för samiska landsmötet i Östersund hela veckan. Dagens Arena ringde upp Sanna Vannar som är vice ordförande för ungdomsorganisationen Sáminuorra.

Vad betyder den samiska nationaldagen för dig?

– Det är vår egen dag, den dag vi får fira och vara lite extra stolta över att vi är samer. Det innebär att bara få hänga och umgås med andra samer, sjunga nationalsången och äta tårta.

Hur firar ni idag?

– Just nu är jag i Östersund, det är årets happening här. Det är jubileumsfirande här hela veckan eftersom det var 100 år sedan det första samiska landsmötet hölls på svensk sida, vilket var startskottet för när samer i hela Sápmi började organisera sig och driva rättighetsfrågor mer regionalt. Det är nationalsång, invigning, föreläsningar och ikväll är det högtidsmiddag.

– Det är olika teman nästan varje dag; allt från hälsa, psykisk ohälsa, utbildning till kolonialism till språk tas upp.

Vilka är de viktigaste rättighetsfrågorna för samer i dag?

– Det är en jättesvår fråga. Alla frågor är viktiga på sitt sätt. Vi i Sáminuorra driver barn- och ungdomsfrågor. Men för att de ska ha en framtid blir det automatiskt så att vi också måste driva de större politiska frågorna, som rätt till mark och vatten.

På vilket jobbar ni som ungdomsorganisation?

– Det handlar mycket om att stärka unga i sin samiska identitet, och visa att man får vara som man är idag. Att ha sammankomster för bara samiska ungdomar till exempel, så att de får känna sig i majoritet, slippa frågor.

En fråga som har belysts på senare år är psykisk ohälsa bland unga samer, och hög självmordsfrekvens bland framförallt renskötande unga män. En rapport från Sametinget 2016 visade att var tredje ung renskötare hade övervägt att ta sitt liv.

Varför är självmordstalen högre bland renskötande unga män?

– Det finns ingen framtidstro. Man måste jämnt hålla på och kriga mot staten för sina rättigheter, och känner att man inte kan styra över situationen för det djur man älskar mest. Sverige har en toleransnivå hur mycket rovdjuren får ta av renarna, men den lever man inte upp till i dag.

– Det handlar också om att det kommer exploatörer hela tiden som vill ha mark för bland annat vägar, gruvor och skogsnäring. Klimatförändringar är också ett stort problem.