Den förda politiken har slagit mot framtidstron, vilket skapar förutsättningar för främlingsfientlighet, menar LO.

En ny opinionsanalys som Sifo gjort på uppdrag av SVT visar att stödet för Sverigedemokraterna ökar kraftigt bland LO-medlemmar. Redan tidigare var det förhållandevis högt och för några månader sedan uppgav 12,2 procent av LO-medlemmarna att de var beredda att rösta på främlingsfientliga Sverigedemokraterna. I dag har den siffran stigit till 16,2 procent.

Ingela Edlund är andre vice ordförande för LO och har en klar bild av vad som ligger bakom ökningen.
– Ja, dels ökar det i alla grupper, kan man börja med att konstatera. Sen är det så att under den tid som mätningarna pågått har arbetslösheten ökat: antalet varsel förra året var 70 000, i år räknar regeringen med ungefär 35 000. Fler och fler saknar tillgång till a-kassan utan tvingas försörja sig på socialbidrag. Fler och fler blir utförsäkrade från sjukförsäkringen, säger Edlund till Dagens Arena.

Hon menar att det är detta som skapar en grogrund för främlingsfientligheten:
– Man börjar sakna framtidstro. Och i brist på tydliga politiska alternativ får ytterlighetspartier en helt annan möjlighet att bre ut sig. Man börjar leta syndabockar och då dyker de främlingsfientliga upp.

Vad gör ni som fackorganisation för att människor inte ska titta efter de här enkla syndabockarna?
– Vi jobbar väldigt mycket internt för att stå upp för våra värderingar. Det är det projektet vi kallar ”Alla kan göra något”. Där utbildar vi både våra förtroendevalda och har ett arbete ute i gymnasieskolorna. Dels driver vi på i politiken. I dag finns det i princip ingen arbetsmarknadspolitik och ingen näringspolitik som skapar förutsättningar för tillväxt.

Toivo Sjörén är chef för Sifo Opinion. Han berättar för SVT att Sverigedemokraterna gått om Moderaterna som näst största parti bland LO-medlemmar.
– Totalt sett i befolkningen sympatiserar 25 procent med Sverigedemokraternas invandringspolitik och det finns också rätt starka sådana strömningar inom LO. Nu har invandringsfrågan varit i fokus och då stärks partiet inom LO precis som man stärks inom andra grupper, säger Sjörén till SVT.

LO:s andre vice ordförande Ingela Edlund säger till Dagens Arena att invandringsfrågan också diskuteras flitigt ute på arbetsplatserna.
– De här diskussionerna finns ute på arbetsplatserna och det är när de får stå oemotsagda och inte ifrågasätts som det blir farligt.

Vad gäller arbetskraftsinvandringen, som diskuteras mycket just nu, hur får ni rätt fokus där? Så att LO-medlemmar inte ifrågasätter invandringens legitimitet utan riktar kritiken mot dåliga villkor och oseriösa företag?
– Vår grundinställning är att alla som kommer till Sverige och arbetar ska göra det med svenska kollektivavtal. När det gäller kritik mot invandringen så får man visa på att inte heller stängda gränser skulle lösa problemet för folk som inte har något jobb.

Vad mer kan man göra för ingen ska lägga skuld på arbetskraftsinvandringen som sådan?
– Vi vill till exempel att man vid offentliga upphandlingar tar hänsyn till sociala villkor i processen. Huvudentreprenören ska ta ett ansvar för entreprenörskedjan hela vägen ut och se till att de uppfyller sociala villkor och håller sig till kollektivavtalen. Klarar man det behöver aldrig situationen uppstå att någon pekas ut som att de dumpar löner och villkor. Det ligger lika mycket i arbetsgivarens intresse att de oseriösa företagen inte konkurrerar ut seriösa företag, och det finns också en del branschvisa avtal om detta.