Efter anklagelser om korruption stoppar Tyskland nu sina utbetalningar till Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria. Tyskland, som varje år betalar runt 200 miljoner euro (runt 1,75 miljarder svenska kronor) är fondens tredje största givare. Globala fonden är världens största enskilda finansiär för bekämpandet av de tre dödliga sjukdomarna.

Sverige har tidigare ställt in betalningarna till Globala fonden, med hänvisning till korruption.