Valet i Turkiet visade att den turkiska regeringen har förbättrat valsystemet. Men samtidigt visade valet på en oroväckande utveckling för yttrandefriheten i landet. De slutsatserna har europeiska säkerhets- och samarbetsorganisationen, OSSE, och Europarådets parlamentariska församling, PACE, dragit efter att ha övervakat parlamentsvalet i Turkiet. I slutsatserna nämns det faktum att över 50 journalister är under utredning eller är fängslade. OSSE och PACE konstaterar också att regeringens inflytande över stora mediebolag har bidragit till en självcensur.

Den tioprocents-spärr som gäller i Turkiet menar OSSE och PACE är ett av de stora hindren för att Turkiet till fullo ska få verklig representativitet.

Pressmeddelandet från OSSE finns ännu ej publicerat på nätet, utan har mejlats ut.