Anders Löwdin

“Vi vill ha generella, solidariska och gemensamma försäkringar.”

Socialdemokraterna vill att 3,5 miljarder kronor satsas på att förbättra och reparera sjukförsäkringen. Det mest centrala i förslaget är att tidsgränsen i sjukförsäkringen slopas, vilket innebär att de stenhårt kritiserade utförsäkringarna därmed stoppas. Dessutom vill Socialdemokraterna höja ersättningen till 80 procent under hela sjukskrivningen och höja taket för 80 procents sjukersättning till 29 700 kronor. Det meddelade Tomas Eneroth, vice ordförande i Socialförsäkringsutskottet, på torsdagen.

Förslaget kommer inte som någon överraskning utan har drivits av Socialdemokraterna länge. Tidigare i september sa Eneroth dessutom till Dagens Arena att de här förändringarna var precis de som behöver göras.
– Fortfarande utförsäkras väldigt många och nu stiger sjukförsäkringarna till följd av att de utförsäkrade kommer tillbaka. De tvingas gå ytterligare ett varv med bristande insatser och krympande ersättning. Det handlar om återvändarna som regeringen inte trodde var sjuka men som, vilket vi påpekade, ofta var svårt sjuka, sa Eneroth då.

Han pekade också på problemet med att den generella välfärden inte längre räcker till.
– De låga ersättningar vi har innebär en stark drivkraft att teckna privata kompletterande försäkringar. Det innebär en privatisering av sjukförsäkringen som vi är starkt kritiska till. Det är bara vissa grupper som har råd med detta och vi vill ha generella, solidariska och gemensamma försäkringar. Det är en mycket viktig ideologisk fråga. Generella sociala försäkringar är dessutom bra för tillväxten.

Fackförbundet Kommunal har mött förslaget med beröm:
– Tilliten till sjukförsäkringen håller på att urholkas. Vilket är ett allvarligt hot mot dem som är mest sjuka och mot låginkomsttagare. Det vill säga många av våra medlemmar. En dryg tredjedel av dem som arbetar har inte längre ett fullgott löneskydd via sjukförsäkringen. Därför välkomnar jag Socialdemokraternas förslag till höjt tak, trots att få av Kommunals medlemmar slår i taket, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström i ett pressmeddelande.