Enligt en ny rapport av Amnesty och Diakonia har den svenska staten flera gånger stött exportaffärer som riskerar att bidra till kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Ett exempel som nämns i rapporten är att den statliga exportkreditnämnden gått in med kreditgarantier till försäljning av militär radarutrustning till Pakistan.

Ett annat fall är hur det statligt ägda Rymdbolaget fört diskussioner om försäljning av ett flygburet övervakningssystem till diktaturen Libyen.

2003 beslutade riksdagen om en svensk Politik för Global Utveckling (PGU). Beslutet innebär att samtliga politikerområden – också till exempel handels- och jordbrukspolitiken – ska genomföra sin politik på ett sätt som tar hänsyn till effekterna för utvecklingsländerna.

Det betyder bland annat att Sverige i sin handelspolitik ska ta hänsyn till hur den påverkar situationen för de mänskliga rättigheterna.
– Om svenska staten ska stödja svenska företags verksamhet i andra länder måste den därför, som ett minimum, inrätta system för att säkerställa att verksamheten inte orsakar eller bidrar till människorättskränkningar, säger svenska Amnestys generalsekreterare Lise Bergh i ett pressmeddelande.