Pia Ackmark, Arbetsförmedlingen och Öeif Llingensjö, SKL.
Pia Ackmark, Arbetsförmedlingen och Öeif Llingensjö, SKL.

arbetsmarknad Flera arbetsmarknadsprojekt riskerar att få avbrytas i förtid när Arbetsförmedlingens operativa personal nästan halveras. SKL anser att ingångna avtal måste hållas och varnade för »ideologisk« privatisering inom arbetsmarknadspolitiken, under en SKL-konferens.

De stora förändringarna och besparingarna på Arbetsförmedlingen stod på olika sätt i fokus under SKL:s årliga konferens, som samlar representanter för kommuner, arbetsförmedlare och andra aktörer inom arbetsmarknadspolitiken. Pia Ackmark, direktör för verksamhetsområde arbetsgivare på Arbetsförmedlingen och Leif Klingensjö, sektionschef för utbildning och arbetsmarknad från Sveriges kommuner och landsting (SKL) möttes i det första samtalet under under heldagen på City conference center i Stockholm, och det blev ett samtal med en påtagligt spänd stämning.

Ämnet för samtalet var hur samverkan kan ske mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna när arbetsmarknadspolitiken läggs om radikalt och 132 av Arbetsförmedlingens kontor försvinner runtom i landet. Medan Pia Ackmark betonade vikten av samarbete var Leif Klingensjö tydligt med hur ogillande SKL är över att kommuner och regioner tvingas ta över så mycket ansvar för arbetsmarknadsinsatser när Arbetsförmedlingen överger många orter, och insatser och utbildningar bantas.

– Läget är allvarligt, inte för våra kommuner eller Arbetsförmedlingen, utan för de arbetslösa, sa Leif Klingensjö och fick spridda applåder från publiken.

– Kommunerna har inget intresse av att ta över arbetsmarknadspolitiken från staten, men vi sitter ju med Svarte Petter, när ni drar ned 5 miljarder på åtgärder och personal, fortsatte han.

– Det är inte vi som drar ned, flikade Pia Ackmark in, och fick ett halvt instämmande av Leif Klingensjö.

Att enbart förlita sig till digitala lösningar, som allt mer kommer ersätta Arbetsförmedlings-kontoren, fungerar inte, enligt Leif Klingensjö

– Ska vi klara av de här människorna det gäller är det nära kontakt som gäller, det går inte att sköta digitalt, sa han.

Pia Ackmark instämde, men konstaterade samtidigt att Arbetsförmedlingen har de förutsättningar de har; den operativa personalen på myndigheten kommer att nästintill halveras

– Jag håller med om att de som står långt från arbetsmarknaden har mer komplexa behov och där är det viktigt med vårt samarbete, sa Pia Ackmark.

SKL är också skeptiska till att så många åtgärder väntas kunna skötas av privata aktörer, och Leif Klingensjö varnade för att införa en dålig lösning för arbetslösa »av ideologiska skäl«.

– Vi måste se det pragmatiskt. De fristående aktörerna finns inte överallt idag och kanske inte är så intresserade av det. Kommunerna har ju å andra sidan ganska stor erfarenhet av arbetsmarknadsinsatser. Vi lägger 5 miljarder idag på det här utan att få betalt, säger Leif Klingensjö till Dagens Arena efter konferensen.

Om kommuner tar över mer ansvar för arbetsmarknadsinsatser ska det dock självklart ersättas av staten, enligt SKL.

Leif Klingensjö oroas också över att pågående projekt, bland annat finansierade av Europeiska socialfonden (ESF) och inom Delegationen för unga till arbete (DUA), ska tvingas avbrytas på grund av Arbetsförmedlingens nedskärningar. Det handlar om upp till två miljarder kronor i ESF-medel, enligt Leif Klingensjö, som riskerar att inte kunna användas.

– Jag tycker att Arbetsförmedlingen inte kan gå ur de här samarbetena hur som helst och nu finns det en risk att man lämnar, och då hamnar det här på kommunerna. Nu är det rörigt, med chefer som inte vet om de kan bli kvar, sa han.

Pia Ackmark säger att Arbetsförmedlingen, på grund av personalbrist, kan behöva dra sig ur vissa projekt, och att man framöver kommer behöva fokusera på större satsningar.

– Vi måste kanske prioritera projekt som det är volym i, och specificera vad vi ska rikta projekten mot. Det kan handla mer om regionala och nationella projekt, än lokala.

En stor del av neddragningarna av kontor och omgörningen av Arbetsförmedlingen som nu sker är i linje med det förändringsarbete som inleddes redan 2014, säger Pia Ackmark till Dagens Arena.

– Vi skulle vara i mål 2021 och framtidsvisionen var ju att bli en mindre, slimmad, effektiv, modern, professionell, digitaliserad myndighet. Så vissa delar ligger ju i linje med var vi ska. Men sedan kom januariavtalet och skruvade till det lite extra, det kanske går lite väl fort, säger Pia Ackmark.