Bild: Flickr/hfabulous

Både fast anställda och anställda med visstidsanställningar mår sämre på jobb med många otrygga anställningar.

Stress, utmattning och missnöje är vanligare på arbetsplatser med många visstidsanställningar. Det framkommer i en undersökning som fackförbundet Handels har låtit genomföra.

Den sämre arbetsmiljön påverkar även de fast anställda i stor utsträckning.
– Vi ser ett tydligt samband mellan hur de tillsvidareanställda mår och i vilken grad arbetsgivaren utnyttjar visstidsanställningar. Hela arbetsplatsen drabbas när ett företag sätter de tillfälliga anställningarna i system, säger Susanna Gideonsson, Handels förste vice ordförande, i ett pressmeddelande.

På arbetsplatser där många av de anställda har otrygga anställningar upplever 37 procent av dem med fast jobb att de har en stressig arbetssituation. På arbetsplatser med många fasta jobb anser sig 19 procent uppleva stress.