Ouiz I dag fick Sverige en ny myndighet. Men vet du vad den heter? Testa dina myndighetskunskaper i Dagens Arenas quiz. Svaren kommer längst ner.

1. Hur många förvaltningsmyndigheter har vi i Sverige (exkl. domstolsverk)?

1. 332
x. 256
2. 186

2. Vad heter Sveriges yngsta myndighet, som Ylva Johansson presenterade under torsdagen?

1. Myndigheten för arbetsmiljökunskap
x. Myndigheten emot sexuella trakasserier
2. Myndigheten för biologisk mångfald

2a.Var ska den ligga?

1. Göteborg
x. Gävle
2. Stockholm

3. Vilket alternativ är inte en myndighet?

1. Folke Bernadotteakademin
x. Forum för levande historia
2. Vaccinationsverket

4. Hur många högskolor finns det i Sverige?

1. 20
x. 12
2. 17

5. Hur många av Sveriges myndigheter ligger i Stockholmsregionen?

1. ca 35 procent
x. ca 54 procent
2. ca 63 procent

6.Vilket alternativ är inte en myndighet?

1. Statsstiftelsen
x. Rymdstyrelsen
2. Sameskolstyrelsen

7. Vilken är Sveriges äldsta myndighet?

1. Justitiekanslern
x. Sveriges författarfond
2. Kammarkollegiet

8. Hur många nya myndigheter har Sverige fått under den senaste mandatperioden?

1. 6
x. 12
2. 9

9. Vilket alternativ är inte en myndighet?

1. Barninspektionen
x. Oljekrisnämnden
2. Resegarantinämnden

10. Hur många myndigheter har Sverige i utlandet?

1. 101
x. 152
2. 203

Bonusfråga: Vilken myndighet tillhör loggan?

Screen Shot 2018-04-19 at 16.45.28

Svar: __________________

 

 

 

 

Svar: 1.x, 2.1, 2a.x, 3.2, 4.2, 5.x, 6.1, 7.2, 8.2 9.1, 10.2
Bonusfråga: netkamsravsröF