Den senaste tidens uppror – och nu senast den våldsamma turbulensen i Libyen – har lett till kraftigt stigande oljepriser. I dagsläget ligger priset på 107 dollar per fat.

Nu varnar experter för konsekvenserna av ett fortsatt högt oljepris. Vi riskerar att få se en ekonomisk kris lika allvarlig som den 2008.
– Om 100 dollar fortsätter under resten av 2011, vi kan kalla det oljebördan, kommer det att skapa samma krisnivå som under 2008″, sade Nubou Tanaka, chef för Internationella Energimyndigheten IEA, i en intervju med Reuters på tisdagen.