Regeringsbildning M+KD-regeringens öde är avgjort. Med siffrorna 154 ja och 195 nej röstar riksdagen på onsdagsmorgon nej till Kristerssons regering. »De röstade nej till en borgerlig statsminister. Vi noterar det« säger M-ledaren. 

Det blev nej till Ulf Kristerssons M+KD-regering under onsdagsmorgonens omröstning i riksdagen. Med siffrorna 154 röster för och 195 röster emot föll talmannens första förslag i riksdagen. Det är första gången i historien som en statsministerkandidat röstas ned av riksdagen.

Samtliga riksdagsledamöter var på plats och höll sig till partilinjen i omröstningen. Det hade krävts att minst 21 riksdagsledamöter “avvek” för att Ulf Kristersson skulle bli vald.

– Samtliga 349 riksdagsledamöter var på plats i kammaren och röstade, vilket i sig är en mycket ovanlig händelse, säger talman Andreas Norlén efter omröstningen.

Norlén har nu använt en av sina fyra möjligheter att föreslå en regering, innan extraval är ett faktum.

Han kommer kalla partiledarna till nya överläggningar i morgon. Klockan 9 i morgon inleds en sedvanlig partiledarrunda.

– Därefter kommer jag att ge besked om vilka åtgärder jag avser att vidta. Det är uppenbart att mina möjligheter inte är så talrika, säger Andreas Norlén, som inte vill uppge om han kommer ge ett sonderingsuppdrag till Annie Lööf under morgondagen.

Så väl Liberalerna, Socialdemokraterna och Centerpartiet vill att Annie Lööf får sonderingsuppdraget av talmannen.

– Vi kommer inte att motsätta oss ett sonderingsuppdrag för Lööf, säger Anders Ygeman (S).

Ulf Kristersson är besviken, men inte förvånad, över resultatet.

– Jag är inte förvånad över resultatet. C och L kunde ha valt att avstå, men de röstade nej till en borgerlig statsminister. Vi noterar det. Och jag tycker det är väldigt synd. Det är en förlorad möjlighet att bilda en ny regering. Jag skulle kunna ha presenterat en ny regering i morgon eller på fredag.

Han tycker inte att Alliansen är död, men säger att han tror att många alliansväljare är besvikna över att »C och L valde att göra gemensam sak med de rödgröna« och han hade hoppats och förväntat sig att de två allianspartierna åtminstone hade kunnat tolerera en borgerlig statsminister.

– Jag ville bilda största möjliga alliansregering. Det var ett sätt för två partier att förvalta vårt gemensamma förtroendekapital. En regering som arbetar i alliansens anda och på alliansens villkor. Jag tycker vi har missat en möjlighet att lösa ett svårt problem.

Ulf Kristersson och Moderaterna står fortsatt till förfogande.

–Även om det just för dagen kanske det inte känns så aktuellt, säger M-ledaren.

Inför omröstningen hade riksdagsledamöterna tre knappar att välja på: En röd, en gul och en grön. Den röda betyder nej, ett grönt knapptryck är ett ja och den gula är en blankröst. För att Ulf Kristerssons regering skulle gå igenom behöver han att en majoritet av riksdagsrösterna inte röstade emot förslaget. En gul röst var alltså en ja-röst i dagens omröstning.

Alla partiet tog till orda innan omröstningen. Först ut var Annie Lööf (C).

– Centerpartiet gav tydliga besked inför valet. Vi sökte mandat för en alliansregering. Samtidigt sa vi att vi inte skulle ingå i en regering som krävde Sverigedemokraternas tydliga mandat.

– Dagens omröstning handlar för Centerpartiets del inte främst om Ulf Kristersson, utan om vilken maktposition man vill ge Sverigedemokraterna, säger Centerledaren.

Hon tycker varken att hennes partis agerande, eller Moderaternas, betyder döden för Alliansen.

– När denna votering är genomförd är min önskan att vi fyra allianspartier kan hitta tillbaka till varandra och hitta blocköverskridande lösningar där alliansen kan hålla ihop, säger Annie Lööf.

Nästa riksdagsledamot att gå upp i talarstolen var Tobias Billström (M), som menar att dagens omröstning är ett politiskt vägval. Han delar inte Annie Lööfs syn att omröstningen skulle handla om Sverigedemokraterna.

– Idag tar vi ställning till den mest naturliga statsministerkandidaten.

– Vi är beredda att ta ansvar för Sverige här i dag och under hela mandatperioden – med ödmjuk för det parlamentariska läget, med respekt för våra väljare och med Sveriges bästa för ögonen, avslutar Tobias Billström.

Vänsterpartiets gruppledare Mia Sydow Mölleby bekräftade att V kommer rösta nej till Kristerssons förslag. De vill se Stefan Löfven som statsministerkandidat.

–Alliansen har inte samlat det största väljarstödet, säger Sydow Mölleby.

Hon följdes av Anders Ygeman, gruppledare för Socialdemokraterna.

– När riksdagen öppnade för drygt sex veckor sen valde de borgerliga partierna med stöd av SD att avsätta Stefan Löfven. Detta trots att de rödgröna representerar det största regeringsunderlaget.

– I stället för att ge SD avgörande inflytande över politiken måste vi bryta blockpolitiken. Vi ser att det finns förutsättningar att hitta nya regeringskonstellationer. S kommer därför i dagens omröstning att rösta nej till talmannens förslag om Ulf Kristersson som statsminister.

Även Miljöpartiet röstade nej.

– Det är naivt att tro att SD:s stöd skulle komma gratis, förklarar Maria Ferm, gruppledare för MP.

Sedan i måndags är det även känt att Liberalerna skulle rösta nej. Jan Björklund tycker också att omröstningen handlar om »något mer och något större« än bara Ulf Kristerssons vara eller icke vara som statsminister.

– Den regering som föreslås är SD:s önskeregering, säger Jan Björklund.

– Jag erkänner, det är en tung dag att rösta emot en allianskollega.

Jimmie Åkesson (SD), som i tisdags gick ut och berättade att de kommer rösta för M+KD-regeringen, säger att trots att det är en statsministeromröstning som riksdagen står inför, så handlar inte omröstningen om vem som ska vara statsminister – utan om vem som ska få inflytande eller inte.

– Det är väljarna som ger partierna inflytande, och det är över en miljon människor som har lagt sin röst på SD i valet för två månader. Det är över en miljon människor som vill att SD ska ha inflytande, säger Åkesson och påpekar att han och hans parti inte ställer några orimliga krav.

– Jag har till skillnad från vad vi hört här tidigare ingen ambition att agera utpressare. Vi är medvetna om att vi har lite drygt 18 procent av väljarna bakom oss. Vi förväntar oss ett stöd som står i proportion till hur stora vi är, säger SD-ledaren.

Ebba Busch Thor (KD) är den av allianspartiernas partiledare som tydligast sagt att de är villig att ta Sverigedemokraternas stöd. Hon vill inte förhandla med partiet, men delar inte Centerpartiets eller Liberalernas uppfattning att det är problematiskt att få igenom allianspolitik med hjälp av röster från SD.

– Det finns i realiteten bara två möjliga vägar att få en ny regering. Den ena är en regering byggd på S som hämtar stöd från C och L. En sådan regering behöver också stöd från V.

– Den andra regeringen bygger på alliansens politik, och det är en sådan regering som vi i dag prövar stödet för. Med all respekt för att beslutet är svårt – C och L behöver välja vilket alternativ man föredrar, säger KD-ledaren.

– Ni riksdagsledamöter som ämnar rösta grönt eller gult, det här är inte lätt, det är svårt – men det är modigt och det är riktigt, avslutar Ebba Busch Thor.

Texten uppdateras