På ondagen presenterade LO-ekonomerna sin konjunkturprognos för 2013. Det är ingen positiv bild de tecknar för svensk ekonomi.

Arbetslösheten landar på mellan 8,3 och 8,4 procent under 2013 och under 2014, BNP-tillväxten liksom sysselsättningsutvecklingen blir svag, och inflationen hamnar klart under Riksbankens mål, om man får tro LO-ekonomernas prognos.
– Det är viktigt för oss att göra klart att inflationen hamnar klart under Riksbankens mål både i år och nästa år, säger LO-ekonomen Lars O Ernsäter på en presskonferens på onsdagen.

LO-ekonomerna är inte nådiga i sin kritik av Riksbankens penningpolitik. De menar att Riksbanken bidrar till den höga arbetslösheten och att styrräntan borde sänkas.
– Vi är fortsatt väldigt kritiska mot Riksbankens stabiliseringspolitik. Vår klara bild är att Riksbanken bidrar till att arbetslösheten ligger kvar på alltför höga nivåer, säger LO:s chefsekonom Ola Pettersson på presskonferensen.

– Vi vill att styrräntan från dagens nivå sänks med 0,5 procentenheter och sedan ytterligare med en kvarts procentenhet senare i år, fortsätter Ola Pettersson.

För att komma till rätta med den svaga ekonomiska utvecklingen presenterar LO-ekonomerna ett stimulanspaket på 70 miljarder kronor. Enligt deras beräkningar kommer  stimulanspaketet att skapa runt 100 000 nya arbetstillfällen. Paketet är i dagsläget ofinansierat och på lång sikt räknar man med att kostnaderna kommer att landa på 55 miljarder kronor.
– Vi menar att man bör lägga ett kraftfullt stimulanspaket. Det är helt ofinansierade satsningar vi föreslår. Alltså inga skattehöjningar, utan bara utgiftsökningar, säger  LO-ekonomen Åsa-Pia Järliden Bergström på presskonferensen.

I stimulanspaketet ingår bland annat en satsning på 15 miljarder kronor till hushållen för att höja a-kassan och barnbidragen, och ett höjt statsbidrag på 30 miljarder kronor som ska gå till kommuner och landsting. I paketet viker man även 10 miljarder kronor för statliga inveseringar i infrastruktur och en stimulans till bostadsbyggandet på 15 miljarder kronor.

LO:s chefsekonom Ola Pettersson menar att svensk arbetsmarknad inte kännetecknas av stora strukturella problem och att det därför är rimligt att införa de stimulansåtgärder LO-ekonomerna förespråkar.
– Med rätt politik finns det möjlighet att få många personer tillbaka in i jobb. Det har inte skett några kraftiga strukturella försämringar på svensk arbetsmarknad som motiverar att man avstår från en stabiliseringspolitik.