Debatt i Aftonbladet, skärmdump.

Kvinnokamp Nio kvinnoorganisationer i Sverige över parti- och organisationsgränserna har tillsammans skapat en plattform för att stärka flickors och kvinnors rättigheter och bekämpa våld.

Kränkningar och hot har ökat mot alla kvinnor och unga flickor, och många invandrade kvinnor får dessutom sin frihet begränsad på ett sätt som aldrig skulle accepteras om det drabbade majoritetsbefolkningen, skriver organisationerna i en artikel på Aftonbladets debattsida.

Bland undertecknarna finns representanter för riksdagspartiernas kvinnoförbund, grupp 8, Varken kuvad eller hora, och även en riksdagsledamot från Moderaterna, och Liberalerna. Undertecknarna, konstaterar:

»Sedan en tid tillbaka är vi alltså vittne till en kraftig backlash på många områden. Feministiska landvinningar ifrågasätts. Men om mänskliga rättigheter begränsas för halva befolkningen, det vill säga för kvinnor, urholkas demokratin i grunden.«

Bland undertecknarna finns representanter för flertalet av riksdagspartiernas kvinnoförbund, exempelvis Carina Ohlsson, S-kvinnor,  Clara Berglund, Sveriges Kvinnolobby, Susanne Osten från Grupp 8 , Birgitta Ohlsson från Liberalerna, Amine Kakabaveh, (V) och Varken kuvad eller hora, samt även en riksdagsledamot från Moderaterna.