Bild: .v1ctor./Flickr

Pensionärsorganisationerna har surnat till ordentligt efter att socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) avfärdat alla deras förslag.

I en gemensam rapport som presenterades i slutet av januari kräver fem pensionärsorganisationer att den så kallade bromsen i pensionssystemet ska slopas. Orsaken är att den helautomatiska bromsen, som endast ska slå till vid nödsituationer, har strypt pensionen vid två tillfällen sedan 2010. Och nästa år förväntas bromsen slå till på nytt.

I rapporten framlägger pensionärsföreningarna ett förslag om att skrota premiepensionen och låta den ingå i inkomstpensionen. Detta, tillsammans med en rad andra åtgärder för att stärka inkomstpensionen, skulle då göra bromsen överflödig, hävdar rapportförfattarna.

Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) håller inte med. I en intervju i Svenska Dagbladet på måndagen ger han tydliga besked om att både bromsen och premiepensionen blir kvar.

På Sveriges Pensionärsförbund, SPF, är man besviken över Ulf Kristerssons besked. Margareta Gärdestad på SPF menar att Ulf Kristersson inte tar rapportens förslag på allvar.
– Det är inte speciellt roligt att läsa intervjun i Svenska Dagbladet. Han säger nej till alla förslag vi kommer med för att förbättra pensionssystemet och se till att de svängningarna i pensionsutbetalningarna som bromsen innebär uteblir, säger Gärdestad och fnyser.

Den automatiska bromsen infördes 1998, som en försäkran för att pengarna i pensionssystemet skulle räcka på lång sikt. Konceptet är att om summan av de utbetalda pensionerna överstiger beloppet av de pengar arbetsgivarna betalar in slår den automatiska bromsen med all sannolikhet till och pensionerna sänks med samma summa. Men Margareta Gärdestad menar att den långsiktiga finansieringen kan lösas även utan den automatiska bromsen.
– Inkomstpensionssystemet är underfinansierat och det är av den anledningen bromsen slår till. Tillskjuter man mer pengar så slår inte bromsen till, men det blir samma långsiktighet. Vårt förslag innebär inte att vi ska ta några pengar för framtida generationer, utan det här med bromsen drabbar ju även dem.

Senare i vår kommer ett flertal utredningar kring pensionssytemet. I morgon tisdag presenteras den stora pensionsåldersutredningen och senare i april kommer utredningen om premiepension.