Bild på en elstolpe i solnedgång, med en infälld bild på händer som håller i en till synes tom plånbok
Hushållens kostnader för el ökar, visar årets Nils Holgersson-undersökning. Foto: Pixabay

NYHET Luleå har den lägsta totala kostnaden, Nordanstig den högsta. Den årliga Nils Holgersson-undersökningen av hushållens kostnader i flerbostadshus visar den största ökningen på tio år.

Kostnaden för avfallshämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning står för ungefär en tredjedel av den totala boendekostnaden för flerbostadshus. Totalt handlar det om omkring 50 miljarder kronor per år för svenska hyres- och bostadsrättshus. I den årliga Nils Holgersson-undersökningen, där ett hus ”flyttas runt” till samtliga Sveriges kommuner och kostnaderna jämförs, syns en stor skillnad i avgiftsnivåer.

Undersökningen visar att avgifter och taxor ökat med 4,8 procent mellan 2018 och 2019, jämfört med att inflationen ökade med 1,9 procent. Främst är det elkostnaderna som ökat kraftigt, vilket i sin tur beror på att elhandelspriset och elnätsavgifterna har ökat.

– I år ser vi att de flesta taxor ökar betydligt jämfört med priset på andra varor och tjänster under samma period. Det kommer att påverka konsumenternas privatekonomi, säger Hans Dahlin, ordförande för Nils Holgersson-gruppen, i ett pressmeddelande.

Kommunerna med lägst och högst totalkostnad redovisat som kr/kvm och år inklusive moms. Grafik ur Nils Holgersson-studien 2019.

 

Gruppen konstaterar att det även i år är stora prisskillnader mellan de olika leverantörerna. Den största utgiftsposten för hushållen är liksom i tidigare undersökningar kostnaderna för uppvärmning, med en variation mellan 104 och 204 kronor per kvadratmeter och år för fjärrvärme i dyraste respektive billigaste kommunerna.

I absoluta tal har skillnaden mellan kostnaderna för typhuset ökat med 103 kronor per månad mellan den kommun som har lägst respektive högst kostnad. Luleå har den lägsta totala kostnaden per månad med 281 kronor per kvadratmeter och år inklusive moms, vilket är en årlig kostnad på 18 725 kronor för en typlägenhet i testet. Att jämföra med 30 953 kronor per år för motsvarande lägenhet om den skulle vara belägen i Nordanstig, där kostnaden landar på 464 kvadratmeter per kvadratmeter och år.

Avgiftsstudien utförs sedan 1996 av Nils Holgersson-gruppen, som består av representanter från Hyresgästföreningen, HSB, Riksbyggen, Sveriges Allmännytta och Bostadsrätterna. Studien bygger på uppgifter om avgifter och taxor från Svenskt Vatten, Avfall Sverige, Energimarknadsinspektionen och Energiföretagen Sverige.