Sjukpenning Över hundra personer vänder sig till EU för att överklaga Försäkringskassans avslag på deras sjukpenning. De menar att Försäkringskassans svepande motiveringar för avslag har gjort det omöjligt för dem att överklaga, rapporterar Ekot.  

Allt fler får avslag på sin sjukpenning. Förra året steg antalet överklaganden med 69 procent. Från 1000 personer till 6000.

Hundra av dem vänder sig nu till EU för att överklaga Försäkringskassans avslag. De menar att myndighetens motivering är svepande och att underlag till beslut saknas.

– Det finns ingen motivering i de här besluten som berättar vad vi ska överklaga. Motivet saknas, vi får bara inte igenom vår ansökan. Det är förvånande att det får gå till på det här sättet. För mig är det obegripligt, säger Seija Berglund som är gruppens talesperson, till Sveriges Radio Ekot.

Gruppen anser att när Försäkringskassan inte motiverar avslagen på ett sätt som gör det möjligt att överklaga i domstol så bryter myndigheten mot EU:s stadgar om de grundläggande rättigheterna.

EU-kommissionen har registrerat dem, men Thomas Erhag, professor i offentlig rätt vid Göteborgs universitet, säger till Ekot att han har svårt att se varför EU-kommissionen skulle gå vidare med fallet.

– Det är möjligt att man tittar på ärendena, och det kan ju finnas något ärende som har en koppling till en gränsöverskridande situation. Men i normalfallet så har tillämpningen av sjukförsäkringsreglerna inget att göra med EU-rätten.