Allt fler kompletterar sjukförsäkringen och den offentliga vården med privata tilläggsförsäkringar.

Allt fler tecknar privata vårdförsäkringar. Det framgår av försäkringsbolaget If:s statistik. Totalt har If i dag 40 000 försäkrade i den privata extraförsäkringen. Innehavarna av försäkringen har en egen vårdkö vid sidan om den vanliga allmänna vårdkön. Men If:s vårdplaneringschef Carin Gyris menar att det inte handlar om någon gräddfil.
– Det här är ett komplement till den offentliga vården, säger hon till Sydsvenskan.

Privata tilläggsförsäkringar kan dock få negativa konsekvenser ändå, menar många. Socialdemokraternas Tomas Eneroth, vice ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott, har tidigare uttryckt oro över en utveckling där allt fler slutar lita på gemensam välfärd och i stället skaffar sig privata tillägg. I september sa han, apropå kompletterande privata sjukförsäkringar, till Dagens Arena:
– Det är ju bara vissa grupper som har råd med detta och vi vill ha generella, solidariska och gemensamma försäkringar. Det är en mycket viktig ideologisk fråga.

Också fackförbundet Kommunal har också pekat på faran med privata försäkringar tidigare. Inte minst för att den generella välfärden har en viktig fördelningspolitisk poäng. År 2008 omfördelades, enligt rapporten ”Under höga tak ryms alla”, 36 miljarder kronor från hög- till låginkomsttagare i sjukförsäkringen. Fördelningen sker genom att höginkomsttagare dels bidrar med större summor, via arbetsgivaravgifterna, och dels får ut mindre pengar ur den, eftersom sjuka, arbetslösa och låginkomsttagare betydligt oftare är sjuka än de med höga inkomster.

Kommunal har därför, för att drivkraften att teckna privata vårdförsäkringar inte ska öka, föreslagit kraftigt höjda tak i sjukförsäkringen, så att också höginkomsttagarna får ut en bra ersättning i samband med sjukdom.

Orsaken till att allt fler privatförsäkras är minskad tilltro till det gemensamma, menar Kristina Ström Olsson, som är analytiker på försäkringsbolagens branschorganisation Svensk försäkring.
– Framväxten av sjukvårdsförsäkringarna beror till stor del på att många upplever att det offentliga inte fullt ut kan tillgodose deras behov. Försäkringen innehåller i stora drag samma sak som det offentliga erbjuder, men ger snabbare och enklare tillgång till vård, säger hon till Sydsvenskan.

När tidningen Stockholms City skrev om VIP-kortet för vården i huvudstaden varnade också Dan Andersson, före detta chefsekonom för LO, för just den här utvecklingen:
– För 70 år sedan hade man a och b-sjukvård, där man låg i olika salar. Det är inte osannolikt att vi kommer att hamna där snart igen, sa Andersson till City.