Anders Ferbe, Susanna Gideonsson, Tobias Baudin. BILDER: press.

S-KONGRESSEN Krafttag mot otrygga anställningar och större investeringar i infrastruktur. LO-facken fick gehör för många av sina viktigaste frågor under årets S-kongress.

IF Metalls nyckelfrågor var inför kongressen arbetslöshet och expansiv industripolitik. Metalls ordförande Anders Ferbe är nöjd med att frågor som ligger nära facket fått ett stort fokus på kongressen.

– Det kunde sett annorlunda ut på en och annan detaljfråga, jag hade velat se lite skarpare skrivningar om miljöprövningsfrågor, som jag vet är viktigt för basindustrin, men som helhet tycker jag att partikongressen har satt en bra prägel för en kommande valrörelse. Den betoning som har varit på sysselsättning och tryggare anställningar inklusive hyvlingsfrågorna, har lyfts upp på ett konstruktivt sätt. Riktlinjer för arbetsmarknadsfrågor känner jag mig också tillfreds med.

LO:s förslag om utbildningsjobb, och andra frågor rörande nyanländas utbildning och etablering på arbetsmarknaden, var också en prioriterad fråga för Metall.

– En partikongress ska inte vara så precis som LO kanske är. Men de fackliga organisationerna och partiet verkar vara överens om att utbildningsjobb kan vara en rimlig åtgärd för den grupp nyanlända som har någon form av allmän grundskolekompetens, säger Anders Ferbe.

6F-förbunden (SEKO, Byggnads, Fastighets, Målarna, Elektrikerna) hade inför årets kongress tagit fram en gemensam strategi. Framförallt ville man se stora investeringar i infrastruktur och bostäder. Anton Levein är 6F-förbundens politiska samordnare.

– Jag är stolt, men inte nöjd. Man har fått med sig partistyrelsen i frågan om att öka investeringar i infrastruktur och bedriva en aktiv finanspolitik. Det är många segrar som har skördats i förhållande till hur riktlinjerna såg ut innan kongressen.

För att klara Sveriges investeringsbehov, och för att nå målet om EU:s lägsta arbetslöshet, ville 6F-förbunden att partiet tydligt öppnar för lånefinansiering.

– Den tidigare texten om lånefinansiering utgick från förra kongressens beslut där man var positiv att prova vissa strategiska infrastrukturprojekt. Vi hade velat se större steg i den riktningen, säger Anton Levein.

Gemensamt för fackförbunden var att man ville se ett större politiskt ansvarstagande för att motverka otrygga anställningar och så kallad hyvling. Under måndagskvällen beslutade S-kongressen att partiet skulle ta hårdare tag mot hyvling av arbetstid och att man ska verka för en ändring av LAS (lagen om anställningsskydd).

– Det innebär jättemycket för såväl Handels medlemmar som för socialdemokratin. Som det ser ut idag ska svensk arbetsmarknad inte fungera. Det är också viktigt inför valrörelsen och signalerar att vi tar våra väljares problem på allvar, sa Handels ordförande Susanna Gideonsson efter beslutet.

Igår tisdag rapporterade Dagens Arena att Kommunal drev igenom sina krav på särskild yrkeslegitimation för undersköterskor, och även att arbetskläder ska bekostas av arbetsgivaren.

– Det är glädjande för oss och det vittnar också alla undersköterskor som varit i talarstolen om. Nu är det viktigt att regeringen tillsätter den här utredningen för att klargöra hur legitimationen ska utformas, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin.