“I Tyskland är det fyra miljoner människor som jobbar heltid men ändå inte kan försörja sig på sin inkomst. Där får vi aldrig hamna i Sverige.”

På måndagen presenterade LO:s styrelse en rekommendation om samordnade förbundsförhandlingar. Det innebär att alla 14 LO-förbund nu sluter nu upp bakom avtalskraven och den nya lönemodell som föreslås av LO:s styrelse. Beslutet fattas formellt den 24 oktober på representantskapet och innehåller bland annat en modell för att få upp lägstalönerna och på så vis kvinnolönerna extra mycket.

Genom att räkna löneökningar i krontal för arbetstagare med en lön under 25 000 kronor i månaden och i procent för de med en lön över 25 000 kronor i månaden vill LO säkerställa att de med minst inkomster får störst löneökning.
– Jag är både stolt och glad över att i dag presentera en så stark samordning som alla 14 LO-förbund solidariskt ställer sig bakom. Detta är ett tydligt stöd för kvinnodominerade och lågavlönade avtalsområden, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

LO driver också ett krav på ett föräldrapenningstillägg i avtalsförsäkringen. Tillägget ska utgå till alla anställda som är föräldralediga och ger varje förälder 10 procent av lönen i 180 dagar per barn under förutsättning att de är föräldralediga. Något som gör att inkomsten blir betydligt närmare full lön under föräldraledigheten och väntas leda till att män tar ut betydligt mer av föräldraledigheten än i dag.

LO fokuserar på lägstalönerna inte bara för att det gynnar kvinnor utan också för att man är orolig över hur utvecklingen ser ut i övriga Europa där så kallade “working poor” – personer som jobbar heltid men ändå lever i fattigdom – blir allt vanligare.
– I Tyskland är det fyra miljoner människor som jobbar heltid men ändå inte kan försörja sig på sin inkomst. Där får vi aldrig hamna i Sverige, sa Karl-Petter Thorwaldsson på måndagens presskonferens.

Thorwaldsson signalerade tydligt att alla förbund den här gången är redo att gå hela vägen in i konflikt med arbetsgivarna i solidaritet med varandra. Också Metalls ordförande Anders Ferbe och Kommunals ordförande Annelie Nordström betonade styrkan i detta.
– Den svagastes position garanteras av den starkastes ställning, konstaterade Thorwaldsson.

Dessutom kommer LO att bjuda in TCO till diskussioner om ett framtida löntagarsamarbete för att på sikt samla ännu mer kraft i framtida lönerörelser.