Foto: Flickr/vonderauvisuals
Foto: Flickr/vonderauvisuals

Nyhet Antalet arbetslösa i världen väntas uppnå 207 miljoner under 2022, visar ny rapport. Samtidigt hamnar allt fler utanför arbetskraften. Sämst utsikter har utvecklingsländerna där vaccinationsgraden är låg.

Det globala antalet arbetslösa förväntas stiga till 207 miljoner under 2022. 21 miljoner fler än under 2019. Antalet förlorade arbetstimmar under 2022 kommer att vara lika med 52 miljoner heltidsjobb. Nästan två procent under nivåerna innan pandemin. Det visar en ny rapport från FN-organet ILO, Internationella arbetsorganisationen.

”Denna utsikt representerar en substantiell försämring sedan prognoserna i juni 2021, när underskottet på arbetstimmar relaterat till det fjärde kvartalet 2019 förväntades bli mindre än en procent under 2022”, skriver ILO i rapporten.

Den globala arbetslösheten förväntas ligga kvar över nivåerna innan pandemin till åtminstone 2023, konstaterar ILO. Enligt rapporten har pandemin en betydligt större effekt på arbetsmarknaden än vad siffrorna visar, eftersom många arbetare har lämnat arbetskraften. Under 2022 beräknas arbetskraftsdeltagandet ligga 1,2 procent lägre än 2019.

Rapporten varnar för stora skillnader i vilka effekter krisen har mellan olika grupper av arbetare och länder. Skillnaderna spär på ojämlikheterna inom och mellan länder och försvagar den ekonomiska, finansiella och sociala strukturen i nästan varje nation, oavsett ekonomisk status. Detta kommer enligt ILO att troligtvis ta flera år att få bukt med. Och konsekvenserna för arbetskraftsdeltagandet, hushållens inkomster och social och politisk sammanhållning riskerar att bli långvariga.

– Efter två år av krisen är utsikterna fortfarande fragila och vägen till återhämtning långsam och osäker. Vi ser redan potentiella bestående effekter på arbetsmarknaderna, tillsammans med en oroande växande fattigdom och ojämlikhet, säger ILO:s generaldirektör Guy Ryder i ett pressmeddelande.

Det finns en stor skillnad mellan regionerna i takten på återhämtning. Europa och Nordamerika visar på en stabil återhämtning, medan det ser betydligt sämre ut för Sydostasien och Latinamerika. Återhämtningen på arbetsmarknaden går betydligt långsammare i låg- och medelinkomstländer jämfört med de rikare ekonomierna. Vilket till stor del orsakas av den lägre vaccinationsgraden och stramare finanspolitiskt utrymme i utvecklingsländerna.

”Utdelningen av vaccin, avgörande för återvitalisera ekonomisk aktivitet, är ett annat exempel på hur klyftorna har ökat mellan låg- och höginkomstländer”, skriver ILO i rapporten.

”Ojämlik tillgång till vaccin har förvärrat skillnaderna mellan regioners och länders möjligheter att hantera pandemin – skillnader relaterat till hälsa och social infrastruktur, institutionell kapacitet, finanspolitiskt utrymme samt ekonomiska- och arbetsmarknadsstrukturer”.

– Det kan inte bli någon riktig återhämtning från pandemin utan en bred återhämtning på arbetsmarknaden. Och för att vara hållbar måste återhämtningen baseras på principen om anständigt arbete. Inklusive hälsa och trygghet, rättvisa, sociala skyddsnät och social dialog, säger Guy Ryder.