Foto: Ninni Andersson

Coronavirus Alla Sveriges gymnasieskolor, vuxenskolor och universitet rekommenderas nu att gå över till distansundervisning. Det var statsministerns besked på tisdagen. Förskolor och grundskolan hålls öppet tills vidare men beslutet kan komma att ändras. 

Statsministern Stefan Löfven håller presskonferens tillsammans med utbildningsminister Anna Ekström, Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, och Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.

Många väntade att beskedet skulle vara att nu stänga Sveriges alla skolor, men än så länge är det inte aktuellt. Istället rekommenderas Sveriges alla gymnasieskolor, vuxenskolor, universitet och komvux att gå över till distansundervisning.

– Myndigheten gör fortsatt bedömningen att det inte är motiverat att stänga förskolor och grundskolor i hela landet, säger Stefan Löfven.

Ett beslut som kan komma att omprövas om situationen förändras.

– Om vi hamnar i ett läge där grundskolor behöver stängas, då måste omsorgen för barn som jobbar inom vården säkras. Föräldrar med samhällsviktiga funktioner måste kunna gå till jobbet, säger Anna Ekström.

Hon tillägger att regeringen »blixtbereder« en helt ny lag för att säkerställa omsorg för barn till föräldrar med samhällsviktiga uppdrag.

– Ungdomar som går i gymnasiet ska plugga. Också under de nya förutsättningarna, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Ingen tvingande lag

Regeringen väljer att tillsvidare rekommendera högre utbildning att ske på distans, men det är inget tvingande beslut. Matilda Ernkrans är dock säker på att berörda skolor kommer följa direktiven.

– För att hindra smittspridning förutsätter jag att alla högskolor och universitet följer rekommendationen. Men inte att undervisning ska upphöra. Vi förutsätter att de går över till distansundervisning.

Studenter vars inkomst är helt beroende av studiemedel har vittnat om oro över att studiemedlet kan komma att dras in om skolor behöver stänga men Matilda Ernkrans säger att studenter ska få behålla sina studiestöd för den period de beviljats för.

– Så länge undervisning bedrivs betalas studiemedel ut, men regeringen vill att studenter ska känna sig trygga. Regeringen kommer lägga ett förslag på riksdagens bord om att studerande vid högskolor, yrkeshögskolor och vuxenutbildningar ska få behålla sina studiemedel för den period de beviljats för.