Ralph Obermauer, strategiansvarig för De gröna i riksdagen. Bild: Elsa Persson

TYSKA VALET Jamaica-koalition. Det är ett begrepp som återkommer i tysk valdebatt och syftar på färgerna för partierna CDU, FDP och De gröna. Men för De Gröna kan det vara en politisk risk att gå in i en högerkoalition.

Ralph Obermauer arbetar som strategiansvarig för De gröna i riksdagen och är en av ledarna för den rödgröna tankesmedjan Denkwerk Demokratie.

Inför väntat valresultat talas det om att ett regeringsalternativ kan bli att Angela Merkels CDU bildar koalition med liberala FDP och De gröna. I Tyskland finns inte någon tvekan inom det gröna partiet om att man vill ha regeringsmakt. Men desto fler betänkligheter gäller om att bilda en koalition högerut, för ett parti som är vana att liera sig med SPD och Die Linke.

– Pressen kommer att vara stor på De gröna att åtminstone försöka utvärdera vad en Jamaica-koalition skulle kunna ge, säger Ralph Obermauer.

Det finns en stor oro att en sådan koalition inte skulle ge partiet tillräckligt mycket och att det skulle leda till väljarflykt, i likhet med vad som drabbat Miljöpartiet i Sverige sedan de bildade regering med Socialdemokraterna.

Tre prioriterade miljöfrågor för De gröna är energi, trafik och jordbruk.

– I de tre sektorerna skulle vi behöva se framsteg för att gå in i koalition igen, säger Ralph Obermauer.

När det gäller energi handlar det om att få till en snabb övergång till förnyelsebar energi.

– Våra experter tror att vi kan ha 100 procent förnyelsebar energi i elektricitetssektorn till 2030, men med nuvarande regerings inriktning kommer det inte att hända, säger han.

När det gäller jordbruk vill De gröna se en minskning av besprutning, bättre villkor för djur i köttindustrin och minst 20 procent ekologiskt jordbruk.

Men även andra frågor än miljö är viktiga för De gröna, så som sociala frågor och partiets positiva EU-hållning. Även där vill de ha något för att gå in i koalition.

– En av de tuffaste frågorna är migration. Efter framgångarna för AfD kommer FDP och CDU vara väldigt hårda när det gäller migration, säger Ralph Obermauer.

Han ger några exempel på frågor som partiet inte kan tänka sig att tumma på i en eventuell koalition högerut efter valet.

– Vi kan inte gå med på att överge dagens asylpolitik, som är en del av konstitutionen, och exempelvis sätta ett maxtak för antal flyktingar som vi tar emot, som CSU Bavaria vill ha. Vi måste också ha bättre lösningar på hur människor ska kunna ta sig till Europa utan att riskera att drunkna båtvägen över Medelhavet.