För att komma till rätta med problemen inom förlossningsvården måste fler barnmorskor utbildas. Men även lönerna måste upp och arbetsmiljön ses över. Det menar Vårdförbundet.

Förlossningsvården har vart ansträngd under en längre tid. Under fjolåret hänvisades blivande föräldrar i brist på vårdplatser till andra förlossningskliniker än den närmaste. I början av mars öppnar en ny förlossningsklinik i Stockholm, BB Sophia, men fler sängar räcker inte, det behövs fler barnmorskor också, menar Ingela Wiklund, ordförande i Barnmorskeföreningen.

– Vi hoppas att det kommer att bli lite mindre tryck på de enskilda klinikerna i och med att BB Sophia öppnar. Men det har ju inte blivit fler barnmorskor även om det finns fler förlossningsrum, säger hon.

Hon menar att det skulle behöva utbildas fler sjuksköterskor för att täcka de växande behoven runt om i landet.

– Vi räknar med att det skulle behöva utbildas ytterligare runt 100 barnmorskor per år för att täcka behovet av pensionsavgångar och ökade födslotal. Det är brist på flera håll i landet, säger Ingela Wiklund.

Enligt Vårdförbundets statistik tar det 19 år innan den sjuksköterska som vidareutbildar sig tjänar in kostnaderna för vidareutbildningen. Trots det är söktrycket på barnmorskeutbildningen högt. Men det har minskat de senaste åren. Inför vårterminen 2014 hade barnmorskeprogrammet 586 förstahandssökande till totalt 182 platser jämfört med vårterminen 2012, då utbildningen hade 756 förstahandssökande på 194 platser.

– Om arbetsgivaren är angelägen om att få rätt kompetens måste man göra mer när det gäller lönesättningen, säger Kerstin Persson, chefsförhandlare på Vårdförbundet.

För Vårdförbundet är det prioriterat att få upp löneutvecklingen. I lönesammanställningen från 2012 är snittlönen i riket 27 839 kronor i månaden. Motsvarande medellönen för en barnmorska var 30 531 kronor i månaden.

– Lönebilden är alldeles fel. Det lönar sig helt enkelt inte att specialistutbilda sig eller utbilda sig till barnmorska. Man måste göra något åt lönerna från arbetsgivarhåll. Det har vi pratat om länge, men vi ser tyvärr inte så stort resultat, säger Kerstin Persson.

– Högsta prioritet för att få människor att stanna kvar i vården är att se till att de har en löneutveckling under sin yrkesverksamma tid. Det är inte rimligt att ha en sådan liten skillnad från det att man är nyutbildad till det att man går i pension.

Men Kerstin Persson menar också att arbetsmiljön för barnmorskor måste bli betydligt bättre. I en undersökning som Vårdförbundet presenterat ser man att en av tre barnmorskor visar tecken på utbrändhet och en tredjedel överväger att lämna yrket.

– Arbetsförhållandena måste bli mycket bättre. Det viktiga är att barnmorskorna känner att de hinner med sitt jobb och är ett bra stöd till den födande mamman. Det får inte vara så pressat som det är där ute nu.

– Många känner sig attraherade av att jobba som barnmorska och det är ett fantastiskt arbete. Men om arbetsgivaren inte tar hand om det intresset på ett bra sätt och garanterar arbetsmiljön så kommer man kanske lämna yrket också. Det tror jag man har sett på sjukhusen i storstadsregionerna, där det är en stor omsättning på personal, både vad gäller barnmorskor och sjuksköterskor, säger Kerstin Persson.