Carles Tomás Martí

Regeringen presenterar en sänkning av a-kasseavgifterna som en satsning på fler jobb för unga. Hur då? undrade Dagens Arena som ringde arbetsmarknadsdepartementet.

Nästan 90 procent av regeringens miljardsatsning på fler ungdomsjobb går till att ta bort de differentierade a-kasseavgifterna. Enligt forskare har det ingen effekt på ungdomsarbetslösheten. Dagens Arena ringde arbetsmarknadsdepartementet och fick prata med arbetsmarknadsminister Hillevi Engströms pressekreterare Niklas Gillström.

Ni presenterar i dag en satsning på 3,1 miljarder kronor i ett jobbpaket för unga. Men nästan alla pengar, 2,75 miljarder, går till slopad differentiering av a-kassan.

På vilket sätt minskar det ungdomsarbetslösheten?
– Du, jag har inte riktigt tid… Skulle du kunna ringa senare, alternativt läsa det PM som finns på regeringens hemsida.

Jag har läst PM:et. Nästan 90 procent av pengarna går till slopad differentiering. Jag undrar…
– Kan du återkomma senare?

Men det är en jätteenkel fråga, eftersom det handlar om nästan 90 procent av pengarna i ert jobbpaket för unga.
– Att det är en satsning på ungdomar? Ja, YA-jobben är en ganska tydlig satsning på ungdomar.

Men den slopade differentieringen i a-kassan, på vilket sätt ger det jobb för unga?
– Här har regeringen suttit och förhandlat med arbetsmarknadens parter om yrkesintroduktionsanställningar för unga. Där har framför allt LO gjort klart att en viktig del är en slopad differentiering utav deras avgifter.

Men har reformen i sig någon effekt på ungdomsarbetslösheten?
– Ja, det är hela paketet som har en effekt på ungdomsarbetslösheten.

Men de 2,75 miljarderna – har de någon direkt effekt på ungdomsarbetslösheten?
– Ja alltså, 3,1 miljarder satsas nu på ungdomsjobb och där är bland annat YA-jobben en del av det. Och det är här som LO-kollektivet framför allt har varit väldigt tydliga med att de önskar det här.

Men det som förvirrar är att ni presenterar ett jobbpaket för unga på 3,1 miljarder där nästan 90 procent av pengarna går till en slopad differentiering av a-kassan. Vad har de här pengarna för direkt effekt på ungdomsarbetslösheten?
– Okej, antingen ringer du mig senare. För det här är det snabba svaret. Det är yrkesintroduktionsanställningar som är jättebra på att minska ungdomsarbetslösheten. Det vi ser i de länder som har lägre ungdomsarbetslöshet är just ett väldigt utbrett lärlingssystem. I förhandlingen med parterna har de gjort det väldigt klart att den här biten är viktig för dem. Det har varit en del av satsningen på yrkesintroduktionsanställningen. Det är det svaret som jag kan ge nu.

Så reformen i sig har inget med ungdomsarbetslösheten att göra, egentligen?
– Det är klart att YA-jobben har med ungdomsarbetslösheten att göra.

Alltså den slopade differentieringen?
– Yrkesintroduktionsanställningar har jättemycket att göra med ungdomsarbetslösheten.

Men det är inte den jag frågar om?
– Jo det är det. Nu har du fått det svaret jag har.

Nej jag frågar om den slopade differentieringen av a-kassan.
– Ja men antingen ringer du tillbaka senare. Nu har du fått det svar du kommer få.

Läs också:
Forskare: “Ingen effekt överhuvudtaget”