arenaessa1

Följ oss på Facebook!

Om Arena Essä

Arena Essä publicerar varje vecka längre texter i gränslandet mellan forskning, journalistik och idé/kulturdebatt. Essäerna kan beröra dagspolitik eller idéhistoria, de kan vara polemiska eller mer analytiska. De kan även utgå ifrån en aktuell bok eller fråga, men då gärna väva ihop den med annat relevant eller brodera ut temat mer än vad som skulle vara möjligt i en kortare recension, krönika eller debattartikel. Våra texter bjuder på oväntade kopplingar, nya perspektiv och internationella utblickar. Ambitionen är att essäerna ska gå på djupet och väcka nya tankar hos läsaren.

 • Texter eller förslag mailas till redaktören för Arena Essä, German Bender.
 • Om du kontaktar oss på eget initiativ bör du, innan du skickar ett essäutkast, skriva en kort synopsis på 1 000–1 500 tecken (inklusive blanksteg) med preliminär rubrik och ingress.


Skrivanvisningar (för dig som blivit ombedd att skriva en essä)

 • Arenas essäer har omfånget ungefär 15 000 tecken (inklusive blanksteg). En marginal på +/- 5 000 tecken kan dock godtas vid behov.
 • Ange följande uppgifter om dig själv i anslutning till artikeln:
  – Namn
  – Yrke/titel
  – Särskilda intressen/specialistkunskaper inom jobbet
  – Twitter-konto (om du har ett)
 • Bifoga en högupplöst porträttbild, helst mot ljus bakgrund.
 • Förse essän med förslag på rubrik, ingress och underrubriker.
 • Var sparsam med alltför akademisk jargong, förklara i förekommande fall termer/begrepp i korthet.
 • Undvik akronymer och förkortningar (skriv inte bla/tex/fra, utan bland annat/till exempel/framför allt). Undvik tecken som %, skriv i stället procent.
 • Nämn personer med fullständigt namn, förnamn och eventuellt epitet/titel/beskrivning.
 • Titlar på exempelvis böcker och filmer anges i kursiv text, artiklar inom citattecken.
 • Undvik i övrigt fet stil, kursiv, understrykningar och annan formatering.
 • Undvik fotnoter om det inte är absolut nödvändigt, däremot är referenser/källor mer än välkomna (och anges då i slutet av essän eller ännu hellre inlagda som länkar i word).
 • Länka gärna till andra sajter och källor i texten, antingen direkt i Word eller genom att klistra in länkarna och ange vilka ord du vill länka.
 • Vi tar gärna emot idéer om hur essän kan illustreras.
 • Vi reserverar oss rätten att redigera inkomna texter.