Försäkringskassedirektör Svante Borg lämnar Försäkringskassan med omedelbar verkan. Myndigheten har länge präglats av arbetsmiljöproblem.

På tisdagen slog nyheten ner som en bomb. Försäkringskassedirektör Svante Borg lämnar med omedelbar verkan Försäkringskassan. Det efter att under en längre tid inte ha dragit jämnt med F-kassans generaldirektör Dan Eliasson. Men att myndigheten under en längre tid präglats av kaos och arbetsmiljöproblem är väl känt.

I juni kunde Dagens Arena med hjälp av interna dokument avslöja hur allvarligt läget var. Personalomsättningen är så hög att F-kassan inte hinner anställa i samma takt som folk väljer att sluta. Handläggare får hoppa in och ut ur varandras ärenden och har över 100 ärenden samtidigt. Situationen beskrevs som kritisk och att rättssäkerheten var hotad. 

“Normaltillstånd är att kollegor går omkring med tom blick och börjar gråta när de tänker på ett visst ärende” beskrev handläggaren Sofia situationen. Facket konstaterade att läget på Försäkringskassan var mycket allvarligt, samtidigt som sjuka tappar tilliten till myndigheten.

Sett till det är det föga förvånande att en av myndighetens chefer väljer att lämna sin position. Men Försäkringskassan är tillsammans med Arbetsförmedlingen de två myndigheter som mest har påverkats av regeringens politik. Båda myndigheterna har också präglats av av allvarliga problem. Det lägger ett tungt ansvar på regeringen för den uppkomna situationen.