Gästledare Granskar man Moderaternas budgetmotion ser man snabbt att Moderaterna lämnar de mest utsatta att klara sig själva. De vill ge till de rikaste – skattesänkningar och RUT-avdrag – och ta från samhällets allra fattigaste, däribland arbetslösa och nyanlända.

Häromdagen rapporterade tidningen Arbetet att Moderaterna i sin **budgetmotion skär ner på Arbetsmiljöverkets anslag för 2019 med 25 miljoner kronor jämfört med övergångsregeringen. Att vanligt folk far illa på jobbet är uppenbarligen inget som berör Moderaterna. Men partiet har större planer än så.

För att ha råd med ytterligare jobbskatteavdrag, höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt och tredubblat RUT-avdrag, behövs betydligt större nedskärningar, närmare bestämt 14,3 miljarder kronor nästa år.

Nedskärningarna slår rakt mot Myndighetssverige och många nödvändiga åtgärder för att bekämpa arbetslöshet, utanförskap och orättvisor i samhället.

Den nya Jämställdhetsmyndigheten får inte ens fira sitt ett-årsjubileum innan Moderaterna avvecklar den, trots att Sverige har en lång väg kvar för ett jämställt samhälle, vilket inte minst Metoo-uppropen visade. Nedläggningen ger 40 miljoner till statskassan under 2019.

Att motverka segregation finns inte heller på högerns dagordning. Delegationen mot segregation läggs enligt Moderaternas budgetmotion ned och åtgärder mot segregation försvinner redan nästa år. Det ger en besparing på en halv miljard under 2019.

I en tid med ökad tudelning på arbetsmarknaden och en allt större andel arbetslösa med svag ställning på arbetsmarknaden borde Arbets- förmedlingens muskler öka, inte minska.

Allra mest oroande är dock Moderaternas dolkstöt mot arbetsmarknadspolitiken. Det är nämligen utgiftsområde 14 (arbetsmarknad och arbetsliv) i budgetförslaget som innehåller de största neddragningarna.

Arbetsförmedlingen är ännu en myndighet som åker på storstryk. Enbart under 2019 vill Moderaterna spara närmare 900 miljoner på AFs förvaltningsanslag, det vill säga kostnader för myndighetens personal och lokaler. Uppskattningsvis motsvarar det 1 800 arbetsförmedlare färre jämfört med övergångsregeringens budgetproposition*.

I en tid med ökad tudelning på arbetsmarknaden och en allt större andel arbetslösa med svag ställning på arbetsmarknaden borde Arbetsförmedlingens muskler öka, inte minska.

Men det är inte slut där. I budgetalternativet finns en neddragning på hela 3,1 miljarder kronor för insatser till arbetslösa jämfört med övergångsbudgeten.

Trots att företag skriker efter utbildad arbetskraft drar Moderaterna ner på arbetsmarknadsutbildningar för arbetslösa. Anslaget för studiestartsstödet, som infördes förra sommaren för att få fler kortutbildade arbetslösa att läsa utbildningar på Komvux eller folkhögskola, halveras 2019 och skrotas helt och hållet året därpå.

Likaså avskaffas utbildningskontrakt för unga som hoppat av studierna. Även de subventionerade moderna beredskapsjobben tas bort och extratjänster ska ses över.

Den långa listan på neddragningar är ett tydligt bevis på att Moderaterna vill montera ner arbetsmarknadspolitiken och lämna de arbetslösa att klara sig själva. Det är uppenbart att Moderaternas budgetförslag hotar sammanhållningen – komiskt nog har de ändå valt rubriken Sverige ska hålla ihop.

De har inspirerats av Robin Hood men blandat ihop karaktärerna. De vill ge till de rikaste – skattesänkningar och RUT-avdrag – och ta från samhällets allra fattigaste, däribland arbetslösa och nyanlända. Hur ska då Sverige kunna »hålla ihop«?

På onsdag när riksdagen håller omröstning om vilken budget som ska ligga till grund för hur Sverige ska styras borde riksdagens liberaler och centerpartister syna Moderaternas bluff och förhindra att Sverige klyvs på mitten!

*892 000 000 kr dividerat med årskostnad för lön och arbetsgivaravgifter på 500 000 kr ger 1 784 årsarbetskrafter.

** *Fotnot: M:s budgetchef Johan Paccamonti meddelar på twitter den 10 november att förslaget om Arbetsmiljöverket justerats så att det inte finns med något besparing på Arbetsmiljöverket i M:s och KD:s gemensamma budgetförslag.