Den hedervärda svenska tjänstemannarollen är utsatt för stark press.  Mutriskerna ökar när stat, landsting och kommuner lägger ut över 500 miljarder årligen på entreprenader.

Häromdagen berättade anställda på en vägmålningsfirma för TV4 om hur Trafikverkets beställare under många år »smörjts« med kontanter och bjudresor.

Misstankar om mutor dök också nyligen upp när polisen upphandlat pass för 700 miljoner av ett privat företag.

När Transparency International rankar vilka länder som är minst korrumperade brukar dock Sverige komma bland de tre–fyra främsta. Men mycket tyder på att den bilden inte längre stämmer.

Visst har mutor förekommit tidigare. Då har det nästan alltid handlat om att byggbranschen varit inblandad, som i bygget av Friends Arena i Solna, kriminalvårdens fastighetsaffärer och den stora Göteborgshärvan

Den senare har ibland förklarats av den så kallade Göteborgsandan.

Det vill säga en historisk samförståndskultur, där de offentliga och de privata intressena glidit samman.

Vad man kan befara är att vi fått en Göteborgsanda inte bara i Göteborg, utan en större kulturell förändring, i takt med att vi lever i ett marknadssamhälle där praktiskt taget allting upphandlas. Mutriskerna ökar när stat, landsting och kommuner lägger ut över 500 miljarder årligen på entreprenader av olika slag.

Vad man kan befara är att vi fått en Göteborgsanda inte bara i Göteborg, utan en större kulturell förändring.

Försvarslinjen mot korruption är de normer som brukat skilja det offentliga från det privata. I offentligheten ska man vara objektiv, behandla alla lika, ge allmänheten insyn och stå emot oegentligheter.

Denna hedervärda svenska tjänstemannaroll är utsatt för stark press idag. Det är klart att frestelserna ökar, om man nästan dagligen får nyheter från marknadens värld om fusk och oredlighet.

När välfärdstjänster upphandlats händer det att oseriösa företag som lurar till sig pengar och annan kriminalitet dyker upp. Sådana exempel har funnits bland assistansbolag och de nu avskaffade etableringslotsarna. Det är också utmanande att privata välfärdskoncerner lägger vinster i skatteparadis.

Ingen ska bli förvånad om offentliga tjänstemän ställer sig frågan: Varför ska jag vara en idiotisk godhetens apostel, när de på den andra sidan sällan är det?

Uppluckringen av den offentliga moralen har också ökat av New Public Management (NPM), som syftar till att offentlig verksamhet ska ligga så marknadsnära som möjligt. Man lånar termer och styrmetoder från den privata sektorn, typ varumärke, kundperspektiv och konkurrens.

Det är närmast ofrånkomligt att NPM luckrar upp gränserna mellan vad som är allmänintresse och vad som är egenintresse och att försvarslinjen mot korruption eroderar.

Det är typiskt att det är undersökande journalister och visselblåsare som avslöjat de större korruptionsfall som funnits i Sverige. Det visar att tillsynen är för svag.

Men det går också att förebygga korruptionsriskerna genom att begränsa vinster i välfärden, skärpa reglerna för upphandlingar och stoppa NPM-tänkandet.