Här avgörs flickans öde. Foto: Migrationsverket.
Här avgörs flickans öde. Foto: Migrationsverket.

En ny undersökning som Sifo genomfört på SVT:s uppdrag visar att svenskarna blir allt mer positiva till invandring. En utveckling som sker parallellt med att Sverigedemokraterna växer och går stick i stäv med migrationsminister Tobias Billströms (M) uttalanden om att Sverige måste minska på asyl- och anhöriginvandringen.

“För nio år sedan ansåg 55 procent att Sverige tagit emot invandrare i alltför stor omfattning. I dag är den andelen 37 procent. Man får gå tillbaka till 1989 för att hitta en lika positiv attityd till invandrare.” skriver SVT.

Enligt Marie Demker, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, är en viktig faktor för att attityderna till invandringen ska vara fortsatt positiva att flyktingmottagningen fungerar. Annars finns risken att tilliten till att samhället fungerar skadas.
– Om mottagningssystemet skulle falla samman så att flyktingar får bo i tält som det var i början av 90-talet skulle det få stor betydelse för omgivningens attityder, säger Demker till SVT.

48 procent i Sifos undersökning tycker att Sveriges invandring i dag är “lagom” och 9 procent tycker att Sverige borde ha tagit emot fler flyktingar.