Bild: Flickr/Alex Proimos.
Bild: Flickr/Alex Proimos.

VÄLFÄRDSVINST Krympande ersättningar, personalbrist och politisk osäkerhet – trots det drog de tio största vård- och omsorgsbolagen in 68 miljarder kronor 2016. Experterna lyfter fram bolagens effektiviseringar som främsta orsaken.

Dagens Samhälle har sammanställt de 10 största vård- och omsorgskoncernernas omsättning för 2016. Tillsammans omsatte företagen 68 miljarder kronor, en ökning med 8 procent jämfört med 2015. Hälften av bolagen lyckades öka sin lönsamhet. Den samlade vinsten blev 4,3 miljarder, 750 miljoner mer jämfört med föregående år.

– De lite större bolagen jobbar hårt med effektiviseringar och stordriftsfördelar, och en stor del av tillväxten kommer från förvärv, säger Mats Fagerlund, rådgivare inom vård- och omsorg på revisions- och konsultbolaget Grant Thornton, till Dagens Samhälle.

Fagerlund är emellertid tveksam till hur länge bolagen kan fortsätta att uppvisa så pass starka siffror. Många företag är idag pressade att sänka ersättningar i vårdval och i upphandlingar.

Men Henrik Jordahl, välfärdsforskare vid Institutet för näringslivsforskning, tror att fler effektiviseringsvinster är möjliga, framförallt inom sjukhusvården.

– Men även i enklare verksamhet som hemtjänst börjar vi se effekten av digitalisering och ny teknik.

Den ökade omsättningen beror också på bolagens verksamhet utomlands. I rena pengar är det bara tre aktörer som ökar i Sverige.

Erik Strand är vd och koncernchef på Praktikertjänst, ett av Sveriges mest lönsamma aktörer inom vård och omsorg, och han menar att branschen är tuff. Ett osäkert politiska läge kan göra att förutsättningarna på marknaden förändras snabbt.

– Ta bara förra året, när landstinget i Stockholm plötsligt tog beslut om att sänka ersättningarna för vissa tjänster i vårdval med 5 procent, säger han.

Trots pressade ersättningar lyckades företaget öka vinsterna och Strand framhåller företagets förmåga att effektivisera som en framgångsnyckel.

– Om du kan spara 25 läkartimmar i veckan på en enskild vårdcentral blir det mycket för oss som har många, säger Strand till Dagens Samhälle.

Men Henrik Jordahl tror inte att tillväxten för vård- och omsorgsjättarna kommer att spä på den politiska debatten om vinster i välfärden.

– Enligt min bedömning är marginalerna inte orimliga, det finns inga övervinster, säger han.

Henrik Jordahl ser en vinstbegränsning som alltmer orealistisk.

– Det offentliga utförarna skulle få stora problem att täcka upp om de privata vårdbolagen minskade sin verksamhet, säger han.