Bild: stock.xchng

Finansminister Anders Borg försöker se förtroendeingivande ut. Det är hans jobb. Mitt i en finansiell kris gäller att inte darra på manschetten. Den retoriska figur Borg använder är talande. "Trafikregler" krävs på de finansiella marknaderna. Det är inte i grunden tal om en annan balans mellan finansiell ekonomi och den reala ekonomin – mellan demokrati och marknad. Kanske är inte heller Borg mannen som tänker i dessa termer.

Som jag skriver i en större artikel i senaste Arena arbetade han under många år på de finansiella marknaderna innan han kom tillbaka till politiken som chefsekonom för moderaterna.

Jag ska villigt erkänna att Anders Borg förbryllar mig. Han är faktiskt svår att placera. Borg var en gång extrem libertarian. Nu driver han en nationalekonomisk politik som utgår från "forskningen". Men han påminner som person om en gammal vänsterkuf från 70-talet.

Anders Borg har en utarbetad metodik som är nyckeln till hela hans karriär. Innan han bildar sig en uppfattning läser han på – eller skummar i varje fall igenom – allt han kommer över. Sedan tar han ställning. Därefter skriver han ett PM. Sedan föredrar han denna och driver sina ståndpunkter med stor frenesi. Tills det bär eller brister. Han är bra på att sätta dagordningen.

Metodiken stötte på vissa problem under åren på Riksbanken, den allmänna uppfattningen var att han "gick för långt". Han bortsåg från hinder och invändningar. Och där var det institutionella motståndet mot djärva idéer stort. Vilket inte kan sägas om moderata samlingspartiet efter valförlusten 2002. Så Borg skrev en PM om varför moderaterna förlorat val och skapade de nya moderaterna.

Anders Borg är kort sagt inte killen som börjar ett nytt jobb med att fråga chefen vad han ska göra. I stället är det han som förklarar för bossen vad det är som gäller.

Han lyckades också skaffa sig anhängare i det socialdemokratiska lägret, i varje fall i den förtvinade så kallade kanslihushögern. Han sa också saker som en moderat ekonom inte vågat drömma om tidigare. Bland annat hävdade han i en artikel i Ekonomisk Debatt att en moderat ekonomisk politik måste bygga på en syntes av Keynes och Friedman. Beröringsskräcken i förhållande till den förre måste upphöra, menade han. Kanske inte så radikalt och himlastormande. Men för att komma från en moderat var det uppseendeväckande. Och lite typiskt för Anders Borg. Han gillar också att utmana och säga saker som är kontroversiella i de egna leden.

Borg lyckades vinna sympatier bland många mitten- och vänsterväljare inte minst tack vare sin personliga stil. Den moderata stilkoden brukar inte rekommendera ring i örat och hästsvans. Feminism är för många moderater liktydigt med kommunism och kollektivism. Men Anders Borg säger sig vara feminist. Han har läst Nina Björks "Under det rosa täcket" och fått egna barn och sett ljuset.

Och ändå finns en dogmatisk kärna. Borgs PM har i dag en rationell nationalekonomisk kärna som ersatt den gamla nyliberala trosvissheten. Därför heter det till intet förpliktande "trafikregler".