Bild: Erik Bratthall

Det tycks råda stor förvirring inom centern. Som näringsminister har Maud Olofsson misslyckats med det hon gick till val på. Hon har inte infriat sina löften till företagarna. Och om någon borgerlig feminist där ute hade hoppats på Maudeffekten kan man definitivt säga att den uteblev. Olofsson misslyckades även med löftet att stärka kvinnor inom näringslivet. Men frågan är större än Maud Olofsson. Vad vill centerpartiet egentligen?

Det tidigare folkrörelsepartiet centern representerade mittenväljarna: de som varken kunde tänka sig att rösta borgerligt eller vänster röstade på centern. Ett grönt landsbyggdsparti med delvis värdekonservativ politik. Så var det för en hel del väljare, i alla fall från 1970-talet och framåt. Nu är centern så långt man kan komma från mitten. Med Maud Olofssons och Fredrick Federleys ständigt pågående kampanjer mot fackföreningsrörelsen och kollektivavtalen är centern kanske det mesta högerparti vi har i svensk politik.

Till valet 2006 gjorde Stureplanscentern entré. Fredrick Federley drev sin riksdagskampanj med parollen "kamp för frihet och rättvisa, mot socialism och förtryck". Så här med facit i hand vet vi att Federleys kamp för frihet resulterade i hans mycket aggressiva försvar av lönedumping och attacker mot kollektivavtalen. Till detta tillkom hans förvirrade stöd till FRA. Och så en, från riksdagens talarstol gråtande ledamot.

En annan ung och förvirrad centerpartist är Annie Johansson. På hennes hemsida står det att hon arbetar med centerpartiets demokrati- och integritetsfrågor och hon kallar sig för "grön liberal". Men även hon röstade för FRA. Annie Johansson säger nu att det är "helt rätt" att utnämna henne till Sveriges motsvarighet till Sarah Palin. Tänker då inte den jublande centerpartisten att hennes tal om att vara liberal rimmar riktigt illa med allt vad Palin står för? Vet Annie Johansson överhuvudtaget något om Sarah Palins politik? Med författaren Gloria Steinems ord är Palin "emot åtgärder mot global uppvärmning men för dödsstraff, emot vapenkontroll men för statens kontroll över kvinnors livmödrar".

Sarah Palin är allt jämställdhet eller modernitet inte är. Det är verkligen inte konstigt att kvinnor under 30 inte har förtroende för det borgerliga blocket.

Centern befinner sig i enorm identitetskris. Partiets ideologiska kompass snurrar helt fritt. Maud Olofsson tar i från tårna när hon lovar. Men inget blir gjort. När ska det börja mullra i centerleden?