Karl-Petter Thorwaldsson Bild: Pressbild Eva Nordmark Bild: Pressbild Göran Arrius Bild: Kalle Assbring
Karl-Petter Thorwaldsson Bild: Pressbild Eva Nordmark Bild: Pressbild Göran Arrius Bild: Kalle Assbring

Vi uppmanar Svenskt Näringsliv och den svenska regeringen att med kraft försvara de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, skriver Karl-Petter Thorwaldsson, Eva Nordmark och Göran Arrius. 

Arbetsgivarna på global nivå, där Svensk Näringsliv ingår, vill begränsa strejkrätten. Från fackligt håll driver vi med kraft på för att försvara denna grundläggande princip.

Just nu pågår också en strid om löntagarnas globala rätt att strejka även inom ILO (FNs organ för mänskliga rättigheter i arbetslivet). Nu krävs det att Sveriges regering står upp för mänskliga rättigheter i arbetslivet genom att försvara strejkrätten, i Sverige och i resten av världen.

I dag, tisdag, samlas världens fackliga ledare till styrelsemötet i Världsfacket, ITUC (internationella fackliga samorganisationen). Frågan om strejkrätten står högt upp på dagordningen. Från fackligt håll anser vi att utan rätten att ta till stridsåtgärder går det inte att leva upp till de grundläggande kraven om mänskliga rättigheter i arbetslivet. Vi finner det också anmärkningsvärt att arbetsgivarna inom Svenskt Näringsliv ifrågasätter en princip som är själva ryggraden i den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Ett hållbart arbetsliv är en stark kraft för att ge människor en chans att resa sig ur fattigdom och öka sina livschanser. Rätten till arbete, att kunna leva på sin lön och kunna påverka under vilka villkor man arbetar är alla grundläggande mänskliga rättigheter. Den rätten är nu allvarligt hotad.

För många länder är rätten att strejka reglerad i nationell lagstiftning, men i nästan 90 länder utesluts vissa yrkesgrupper från strejkrätten genom särskilda lagar eller rättspraxis. Därför är rätten att vidta arbetsrelaterad konflikt av största betydelse för samtliga länder i världen.

Strejkrätten är också en förutsättning för att den globaliserade arbetsmarknaden ska fungerar likvärdigt och respektera grundläggande värden. Det är därför minst sagt anmärkningsvärt att arbetsgivarna inte är villiga att försvara ett system som ger förutsättningar för lika och fri konkurrens.

Strejkrätten har reglerats globalt sedan drygt 50 år, den utgör en stark praxis inom ILO och hade tills alldeles nyligen starkt stöd av samtliga parter. Nu finns inte det stödet längre. Förhandlingarna har brutit samman. Samtidigt är det bråttom att finna en lösning på konflikten för att ILO åter ska kunna fungera och kontrollera att mänskliga rättigheter i arbetslivet följs. Arbetstagarna kräver att dagens praxis ska fortsätta gälla, men är villiga att låta Internationella domstolen i Haag komma med sitt utlåtande. Även detta har emellertid arbetsgivarna blockerat.

Vid ILO:s styrelsemöte för två veckor sedan strandade återigen förhandlingarna om strejkrätten mellan arbetsgivare, arbetstagare och regeringar. De fackliga organisationernas pragmatiska försök att finna lösningar på konflikten avvisades dock av arbetsgivarna. Nu ska frågan diskuteras på nytt i februari.

I många länder grips eller fängslas arbetstagare för att de hävdar sina krav på demokratiska rättigheter, schysta löner, säker arbetsmiljö och trygga jobb. I andra länder har arbetstagare blivit avskedade eller avstängda från arbete efter att ha försökt förhandla fram bättre arbetsvillkor.

Det är nu av största vikt att den svenska regeringen skyndsamt försvarar strejkrätten globalt genom att aktivt arbeta och påverka regeringar runt om i världen för att ställa sig bakom arbetarnas rättmätiga krav om rätten till ett anständigt arbetsliv.

Därför uppmanar vi både Svenskt Näringsliv och den svenska regeringen att med kraft försvara de mänskliga rättigheterna i arbetslivet – för att främja globaliseringens positiva effekter och alla människors möjlighet till frigörelse genom ett hållbart arbetsliv.

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO och biträdande ordförande i Världsfacket, IFS
Eva Nordmark, ordförande TCO
Göran Arrius, ordförande Saco