Nu har Migrationsverket, enligt SvD, bestämt att överklaga beslutet att Adil Hakimjan ska få asyl. Dom ger sig aldrig. Den banala ondskan, som Hannah Arendt beskrev den, mal på. Alltid med en ny paragraf i omänsklighetens tjänst. Men nu i kostym från Dressman.

Men domstolen behandlar bara överklagandet om fallet har prejudicerande och principiell karaktär. Gör det. Säg ja till hans ansökan en gång till. Tvåla till tjänstemännen.

PW