Bild: Wikimedia commons

Bevisen och vittnesmålen om israeliska krigsförbrytelser under Gaza-massakern växer. Varje vecka kommer nya rapporter. Nu behövs en internationell undersökning som föreslår hur skyldiga kan åtalas.

Det verkar helt uppenbart att Israels armé medvetet slog mot civila. Israeliska Läkare för mänskliga rättigheter pekar på hur man regelbundet besköt ambulanspersonal, sjukhus och hindrade skadade från att få vård. Världshälsoorganisationen WHO har påpekat att hälften av alla sjukkliniker på Gaza bombades. Brittiska The Guardian presenterade förra veckan filmade vittnesmål om hur Israel använde palestinska barn som mänskliga sköldar. Israeliska Ha'aretz har publicerat berättelser från israeliska soldater som fått order om att skjuta civila: "Vi skulle döda alla [i centrala Gaza]. Alla där var terrorister."

Mest uppmärksamhet har Human Rights Watch fått för sitt ihärdiga arbete att beskriva och dokumentera. I rapporten "Rain of Fire" beskrivs hur den israeliska armén använde vit fosfor i tätt befolkade områden mot bostäder, mot ett sjukhus och även mot FN:s byggnader där det bland annat fanns lager för medicin. Människor brann långsamt till döds.

Sedan februari undersöker Internationella brottsmålsdomstolen ICC om skyldiga israeler kan åtalas. Först svarade åklagaren Luis Moreno-Ocampo att det var juridiskt omöjligt, eftersom Israel vägrar ratificera det Romfördrag som är domstolens grund. Men efter att palestinska jurister hävdat att Palestina är en "de facto-stat" på Gaza och därför legitim part i en rättsprocess svängde Moreno-Campos. Nu sade han att möjligheten kanske ändå finns, men att läget är komplicerat. Sedan har det varit tyst.

Ingen tror att Internationella brottsmålsdomstolen kan väcka åtal. Möjligheten att FN:s säkerhetsråd väljer genvägen att ge dem ett direkt uppdrag, som i Darfurfrågan, är minimal på grund av USA:s vetorätt. Om Moreno-Ocampo tar upp frågan är det en sensation. Men han har ännu inte sagt nej.

Därför kräver nu Amnesty, tillsammans med en rad kända jurister och andra som utrett tidigare krigsförbrytelser, att FN tillsätter en kommission med mandat att undersöka alla anklagelser och föreslå hur skyldiga ska kunna ställas inför rätta. Den israeliska sajten Wanted har redan lagt ut efterlysningarna.

Det är uppenbart att Moreno-Campos genom att vara tyst och inte säga nej ställt sig bakom kraven. I praktiken säger han med sin tystnad att krigsförbrytelserna måste prövas i domstol, men att han varken har verktyg eller befogenhet. Att Gaza-massakern får rättsliga följder är lika viktigt som att krigen i Jugoslavien fick det. Trycket ökar. Dödandet måste få ett slut.