Magnus Runsten Foto: Stefan Nilsson

debatt Demokratin behöver återerövras gång på gång av aktiva engagerade medborgare för att leva vidare och blomstra, annars vissnar den även om den odlats i god jord. Så fråga dig själv: vilken sorts demokrati vill du ha och vilken är din roll, skriver Magnus Runsten (MP).

”Vi älskar er” sa Trump till sin lojala milis efter att de med våld intagit den egna kongressbyggnaden, jagat bort de folkvalda och tillfälligt stoppat maktskiftet och den demokratiska processen från att ha sin gång. Detta efter att Trump i sitt tal eldat upp folkmassan med budskapet att valet som han förlorade med 7 miljoner röster var stulet från honom.

Demokrater och antidemokrater finns i både demokratiska och icke-demokratiska stater eftersom demokrati är något mer än en etikett vi klistrar fast vid vårt statsskick. Demokrati som ideologi innebär något mer än majoritetsvälde. Demokratisk ideologi grundas i värderingar som handlar om att acceptera pluralism, maktdelning och kompromisser, att eftersträva inkludering och skydd av såväl majoriteters som minoriteters rättigheter och att acceptera demokratiska spelregler. Inte minst fredliga maktskiften.

Vi bör minnas att många grymma despoter från början var älskade folkvalda och att många av de värsta förbrytelserna därför skett inom lagens ramar i länder som kallat sig själva demokratier. Samtidigt som många tongivande demokrati- och medborgarrättsaktivisters fredliga gärningar för att inkluderas i demokratin var olagliga när de utspelades i exempelvis USA. Att vara demokrat innebär att ta strid för demokratins värderingar där du står. Det räcker inte med att vara född i ett land som kallas för demokrati. Det är dags att vi påminner oss själva om det.

Demokrati är inte ett tomt skal som kan tömmas på sitt innehåll och fyllas upp av lögner, konspirationsidéer eller antidemokratiska ideal och därefter överleva på sikt.

För bara några månader sedan nominerades Donald Trump till Nobels fredspris av Sverigedemokraterna. Ett initiativ de tog tillsammans med likasinnade partier, bland annat de styrande högernationalisterna i Ungern och Polen som redan lyckats nedmontera sina egna demokratier till den grad att de av Freedom House inte längre klassas som fullvärdiga demokratier. Nomineringen handlar förstås om att förskjuta normer genom att lyfta fram deras gemensamma auktoritära och konspiratoriska värdegrund.

Att lyfta fram just Donald Trump som ett gott exempel är anmärkningsvärt med tanke på hans mångåriga kampanjande för att undergräva just de institutioner som den amerikanska demokratin vilar på. Jag tänker då på den mellanmänskliga tilliten, de fria medierna, rättssystemet, valsystemet och olika minoritetsgrupper som ständigt hamnat i skottgluggen för hans ständiga attacker. Retoriken byggs upp av våldsamt språk, konspirationsidéer och rena lögner. Trumps ledarskap må vara föredömligt, men bara om målet är att undergräva de fundament som demokratin vilar på för att istället bygga ett samhälle baserat på dominans och exkludering.

Demokrati är inte ett tomt skal som kan tömmas på sitt innehåll och fyllas upp av lögner, konspirationsidéer eller antidemokratiska ideal och därefter överleva på sikt. Utvecklingen med en brutaliserad samhällsdebatt och trakasserier av journalister och andra som vågar uttala sig i det offentliga pågår sedan många år för fullt här i Sverige. Även här kallas journalister för folkets fiender av vissa.

Demokratin behöver därför återerövras gång på gång av aktiva engagerade medborgare för att leva vidare och blomstra, annars vissnar den även om den odlats i god jord. Det är därför upp till oss alla att undvika en framtid där demokratin gradvis töms på sitt innehåll och ersätts av idéer om starka gruppers dominans och svaga gruppers underkastelse.

Politiker har förstås ett särskilt ansvar att inte sprida konspirationsidéer eller hetsa mot demokratins ideal men ansvaret gäller oss alla. Normförskjutningar sker dagligen genom de samtal du och jag väljer att ta eller väljer att inte ta. Även tystnad kan vara talande och bidra till normförskjutningar. Så fråga dig själv, vilken sorts demokrati vill du ha och vad är din roll i att skapa den?

 

Magnus Runsten
Förtroendevald inom Miljöpartiet