Pär Nuder flyttas från posten som ekonomisk-politisk talesperson för socialdemokraterna. Avgången tycks laddad av konflikter mellan Mona Sahlin och den tidigare finansministern. Medieläckor, inställda möten, lång väntan och ett bittert brev till valberedningen satte punkt för en lång process. Ryktena om en kommande förflyttning har cirkulerat länge. Men Nuder ska enligt uppgift ha tackat nej till att bli utrikespolitisk talesperson.

Skälen för omgrupperingen är uppenbara. Pär Nuder har varit överraskande frånvarande i den politiska debatten sedan valförlusten 2006. Särskilt med tanke på att den ekonomiska politiken och arbetsmarknadspolitiken har varit i fokus. Pär Nuder har inte lyckats komma i clinch med Anders Borg.

Sahlin och Nuder förefaller inte heller ha en fungerande arbetsrelation. Pär Nuder markerade dessutom öppet distans till den nya partiledaren i en intervju i Svenska Dagbladet hösten 2007. Vissa uttalanden gick stick i stäv med vad Mona Sahlin har sagt och gjort. Partiledaren och den ekonomisk-politiska talespersonen kan inte ha divergerande uppfattningar i centrala politiska frågor. Detta är egentligen en självklarhet.

Under ytan finns spänningen mellan Mona Sahlins och Göran Perssons anhängare förmodligen kvar. Pär Nuder var länge Perssons närmaste man. Under dessa år tillhörde inte Mona Sahlin den innersta kretsen av makthavare. Vilket var fallet under Ingvar Carlssons tid vid makten. Göran Persson och Mona Sahlin kan inte beskrivas som de såtaste vänner. Animositeten tycks leva vidare i relationen mellan Pär Nuder och Mona Sahlin. Det är svårt att hitta några konkreta sakpolitiska skillnader dem emellan. Kanske rör det sig mer om olika temperament och förhållningssätt än om den faktiska politiken. Nuder har tagit den klassiska socialdemokratiska statskonsten och ekonomiska politiken i arv. Sahlin har varit partisekreterare, haft ansvar för arbetsmarknadspolitiken, men även för jämställdhet och integration, visat engagemang i hbt-frågor.

Nuder är en skicklig politiker, med lång erfarenhet av maktutövning. Men han har av allt att döma haft svårt att acceptera Mona Sahlins nya socialdemokratiska regim. Nuder förknippas i hög grad med Göran Perssons politiska arv och den starka maktkoncentrationen till Perssons krets – och inte minst den senaste valförlusten. Kanske får han betala ett pris för allt detta.

Mona Sahlin möblerar nu om. Mer lär komma. Östros har redan pekats ut som ny ekonomisk-politisk talesperson. Med tanke på flera misslyckade valkampanjer borde socialdemokraterna byta ut även Marita Ulvskog på partisekreterarposten. Partierna ligger i träda. De borgerliga partierna har i dag fler medlemmar än vänsterpartierna. Myten om "rörelsen" är mer och mer en myt. Det är hög tid för någon som kan omvandla opinionssiffrorna till medlemssiffror.